Kuulutukset

Joroisten kunnassa 9. päivänä huhtikuuuta 2017 toimitettavia kuntavaaleja varten laadittu ehdokaslistojen yhdistelmä