Kuulutukset

Kuulutus valtuutetuista ja varavaltuutetuista 1.6 2017 - 31.5.2021

Joroisten kunnassa 9.4.2017 toimitetuissa kuntavaaleissa valittiin valtuustoon toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.5.2021 seuraavat valtuutetut ja varavaltuutetut:

Valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuittain