Kuulutukset

SAS-toiminta 1.7.-31.12.2018

Tietoa odotusajoista 

SAS-toiminta                                                                                                           31.12.2018

Pitkäaikaiselle hoivapaikalle asiakkaiden sijoittaminen tapahtuu hakemusten perusteella. Hoivapaikkaan sijoittamisesta päättää Joroisissa SAS-työryhmä.

Valviran ohjeen (8/2013) mukaan odotusajat tulee julkaista siten, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Joroisissa ilmoituspaikkoina ovat kunnantalo, terveyskeskus ja kotihoidon ilmoitustaulut sekä nettisivut.

Ajalla 1.7.- 31.12.2018 hoivapaikkahakemuksia saapui 24 kappaletta. Keskimääräinen odotusaika oli 12 vuorokautta. 

Omaishoidon tuki

Hakemuksia ajalla 1.7. – 31.12.2018 tuli omaishoitoon yli 65-vuotiaiden osalta Joroisissa 9 kappaletta. Asiakas sai päätöksen omaishoidon tuesta 53 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.