Kuulutukset

Malminetsintäkuulutus

KUULUTUS

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kuuluttaa kaivoslain (10.6.2011/621) 40 §:n nojalla Malminetsintälupahakemuksen

Hakija: Boliden FinnEx Oy
Lupa-alueen nimi: Vekseli
Lupatunnus: ML2018:0124
Alueen sijainti ja koko: Pieksämäki, Joroinen, 966,92 ha.

Hakemusasiakirjat