Uutiset

Avustus kylien elinvoiman kehittämiseen

Kylien elinvoiman kehittäminen ja avustusperiaatteet

Sivistyslautakunnan tehtävänä on lisätä mahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvointiin. Lautakunta päättää keinoista palvelujen järjestämiseksi asetettujen tavoitteiden ja varattujen määrärahojen puitteissa. 

Joroisten kuntastrategiassa (hyväksytty kunnanvaltuustossa 18.6.2018, § 29) on määritelty, että kunta ottaa käyttöön vuosittain myönnettävät kylien elinvoiman kehittämiseen tarkoitetun määrärahan, jolla osarahoitetaan kylien kehittämiseen tähtääviä toimia ja investointeja. 

Sivistyslautakunta hyväksyi kokouksessaan 11.12.2018 § 59 kylien elinvoiman avustusperiaatteet ja julkistaa avustukset haettavaksi ajalle 1.1. - 31.3.2019. 

Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee lähettää osoitteeseen:

Joroisten kunta / sivistystoimi
Lentoasemantie 130
79600 Joroinen

tai sähköisesti osoitteeseen anitta.korhonen@joroinen.fi 

Lautakunta käsittelee saapuneita hakemuksia huhtikuun kokouksessa 2019. 

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät kylien kehittämistä, kylien vetovoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Vuosittain jaettava avustussumma voi olla yhtä kylää kohden enintään 25 % kokonaisavustuksesta (talousarviossa vahvistettu summa vuodelle 2019 on 20 000 euroa). 

Avustusperiaatteet ovat luettavissa kokonaisuudessaan sivistyslautakunnan 11.12.2018 pidetyn kokouksen pöytäkirjasta.