Uutiset

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellinen turvallisuus

Laajarunkoisten rakennusten omistajien on huolehdittava siitä, että rakennuksen rakenteellinen turvallisuus on arvioitu viimeistään 1.4.2019. Asiaa koskee laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista (20.3.2015/300). Sen mukaan velvoite koskee ennen 1.4.2015 rakennusluvan saaneita rakennuksia, joiden käyttötarkoitus on jokin seuraavista:

 • Urheilu-, virkistys- ja vapaa-ajan toiminta
 • Kauppa
 • Muu kokoontumisrakennus
 • Eläinsuoja
 • Maneesi

Lisäksi rakennuksen tulee täyttää seuraavat tunnusmerkit:

 • Rakennuksessa on laajarunkoinen osa, jonka kerrosala on vähintään 1000 m2.
 • Rakennuksen kattokannattajat ovat
  • tehdasvalmisteiset ja niiden jänneväli vähintään 18 m tai
  • paikalla valmistetut ja niiden jänneväli vähintään 15 m

Pätevän asiantuntijan on arvioitava laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden. Asiantuntijan kelpoisuuden tulee olla sama kuin mitä uuden vastaavan rakennuksen suunnittelijalta edellytetään (Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 d-f §). Arvioitavan rakennuksen suunnittelija ei kelpaa arvion tekijäksi.

Rakennusvalvonta muistuttaa määräajan umpeutumisesta ja lumikuormien lisääntymisestä.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista

Asiantuntijan kelpoisuus

Lumikuormat

Rakennusvalvonnan yhteystiedot