Uutiset

Uusiutuvan energian kuntakatselmus

Joroisten kunnassa kevään aikana toteutettu Uusiutuvan energian kuntakatselmus kokoaa yhteen tiedot kunnan alueen energiantuotannon ja -kulutuksen nykytilanteesta, energiataseesta, uusiutuvien energialähteiden varannoista ja niiden hyödyntämispotentiaalista. Lisäksi katselmuksessa tarkastellaan uusiutuvan energian käytön ja tuotannon lisäämiseen tähtääviä toimenpiteitä, niiden kustannuksia ja muodostuvia säästöjä, sekä arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia hiilidioksidipäästöihin. 

Kuntakatselmuksen avulla Joroisten kunnassa tavoitellaan päästövähennyksiä ja fossiilisten polttoaineiden käytön korvaamista uusiutuvilla energiavaroilla taloudellisesti kannattavalla tavalla. 

Työ tehtiin osana käynnissä olevaa KierRe -hanketta (Kiertotalouden ja resurssiviisauden toteuttaminen Pohjois-Savossa). Katselmuksen laati LCA Consulting Oy. KierRe-hankkeen toteuttajia ovat Joroinen, Siilinjärvi, Iisalmi, Kuopio, Navitas Kehitys Oy sekä ProAgria Pohjois-Savo. Hanketta rahoittavat toteuttajien lisäksi Pohjois-Savon liitto ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto. 

Katselmuksen lyhyt yhteenveto 

Uusiutuvan energian kuntakatselmus