Uutiset

Joroisten palveluasumisen tuottajat 1.1.2016 alkaen

Joroisten kunnanvaltuusto on hyväksynyt Joroisten Ikäpoliittisen ohjelman kokouksessaan 8.9.2014, jossa on selvitetty Joroisten palveluasumisen järjestämisen tarpeet tuleville vuosille. Joroisten kunnanhallitus päätti 20.4.2015 § 75 palveluasumisen kilpailutuksen valmistelun käynnistämisestä Joroisten kunnan ja Varkauden kaupungin välillä tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti siten, että Varkauden kaupunki vastaa kilpailutuksen toteutuksesta. Varkauden perusturvalautakunta käsitteli 29.4.2015 § 66 Joroisten palveluasumisen kilpailutusta ja päätti antaa kilpailutuksen IS-hankintojen toteutettavaksi erikseen aiemmin mainittujen linjausten mukaisesti.

IS-hankinnat kilpailutti sosiaalihuoltolain mukaisen tavallisen ja tehostetun palveluasumisen Joroisten kunnan tarpeeseen alkaen 1.1.2016 kolmeksi (3) vuodeksi. Tämän jälkeen sopimusta on mahdollisuus jatkaa kahden (2) vuoden optiokaudella. Tarjouskilpailu koski jo olemassa olevia asiakkaita sekä tulevia asiakkaita. Asiakasryhmä kooskuu pääsääntöisesti vanhuksista.

Kaikki tarjoajat täyttivät soveltumisvaatimukset ja heidän tarjouksensa esiteyt vähimmäisvaatimukset. Hoivakoti Juventus Oy on ilmoittanut hankintayksikön lisäselvityspyynnön jälkeen, että tarjoaja tekee tarjottuun Hoivakoti Juventus Oy:hyn saneerauksen. Sopimus tullaan tekemään vasta kun tilat ovat tarjouspyynnön mukaisia.

IS-hankinta valitsi kilpailutuksen perusteella seuraavat palveluntuottajat tuottamaan sosiaalihuoltolain  mukaista asumispalvelua puitesopimuksella osakokonaisuuksittain.

Tavallinen palveluasuminen: Hoivakoti Juventus/Joroinen, Attendo Oy/Pieksämäki, Joroisten Palveluasunnot ry/Joroinen

Tehostettu palveluasuminen: Attendo Oy/Pieksämäki, Hoivakoti Juventus Oy/Joroinen, Matti ja Liisa Koti Oy/Pieksämäki, Joroisten Palveluasunnot ry/Joroinen, NSS Hoivahotellit Oy, Hoivakoti Varkauden Joutsenkulma

Lisäksi Joroisten kunta tarjoaa tavallista palveluasumista omana toimintana viidellä eri ryhmäkodilla sekä pitkäaikaista laitoshoitoa avuodeosastolla. SAS-ryhmä päättää hoidontarpeen perusteella asiakkaan tarvitseman asumismuodon ja tarjoaa mahdollista asiakkaan hoidontarpeeseen vastaavaa palveluasumispaikkaa.

Joroisissa jatketaan Ikäpoliittisen työryhmän toimintaa. Ensi vuonna yhtenä painopisteenä on ikäihmisten perhehoidon ja palveluasumisen palvelusetelin käytön selvittäminen vaihtoehtona ikääntyvien hoivan tarpeeseen vastaamiseen.

Lisätietoja: Kotihoidon esimies, SAS-ryhmän puheenjohtaja Kirsi Hynninen, e-mail: kirsi.hynninen@varkaus.fi, puh. 040 8308 813