Talousarviot

Joroisten kunnan taloudessa ei ole päässyt kertymään alijäämää taseeseen.  Tuloveroastetta nostettiin vuodelle 2014 20,25 %:iin. Kiinteistöverot ovat valtakunnan keskimääräisellä tasolla. Taloudellinen paine veroastetta kohtaan kasvaa edelleen niin Joroisissa kuin muissakin kunnissa.

Maakunnallisessa vertailussa kunnan palveluiden tuotantokustannukset ovat olleet keskitasolla tai sen alle.

Työttömyys seudulla on kasvanut poikkeuksellisen korkeaksi. Uhka työpaikkojen menetyksistä on seudulla suuri ja väkiluku vähenee liian kovaa vauhtia. Verotulokertymien kasvu on viime vuosina ollut hidasta. Kuntien tulopohjan arvioiminen lähivuosina on siten varsin hankalaa samaan aikaan, kun menojen taittumista ei ole näköpiirissä. Muutokset kuntien toiminnoissa tulevat olemaan lähivuosina suuret. Valtionosuuksien perusteet eivät ole kaikilta osin tiedossa. Kunnan taloudella on edessä suuret haasteet lähivuosina.

Vuoden 2012 talousarvio

Vuoden 2013 talousarvio

Vuoden 2014 talousarvio

Vuoden 2015 talousarvio

Vuoden 2016 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio