Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Joroisten kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset: 

Elinkeinoasiamiehen viranhaltijapäätökset 20.-28.8.2018 koskien kunnan tukea karjatalousyrittäjille.
Nähtävillä 28.8.-18.9.2018.
Mty Anttonen/Juho Anttonen
Mty Anttonen/Johanna Anttonen
Juha Huhtala
Ahti Hämäläinen
Teemu Suhonen
Petri Natunen
Pirkko Natunen
Jari Sikanen
Marja-Leena Tolvanen
Heli Pärnänen

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 14.9.2018; Maanvuokrasopimus/Joroisten Alahovi. Nähtävillä 14.9.-5.10.2018. Päätös