Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Joroisten kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

Vapaa-aikatoimen päällikön viranhaltijapäätös 28.3.2018, Karhulahden kotiseutumuseon opastus ja piha-aluiden hoito kesällä 2018. Nähtävillä 29.3.-20.4.2018 Päätös

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 10.4.2018 - Pellonvuokrasopimus . Maatalousyhtymä Immonen. Nähtävillä 11.4. - 2.5.2018 Päätös

Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 18.4.2018, Koulunkäynninohjaajan vakinaistaminen. Nähtävillä 19.4.-11.5.2018. Päätös.