Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Joroisten kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset:

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 14.3.2018, Maanvuokrasopimuksen purkusopimus. Nähtävillä 22.3.-12.4.2018 Päätös

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 26.3.2018, Meklarisopimus. Nähtävillä 26.3.-16.4.2018. Päätös

Vapaa-aikatoimen päällikön viranhaltijapäätös 28.3.2018, Karhulahden kotiseutumuseon opastus ja piha-aluiden hoito kesällä 2018. Nähtävillä 29.3.-20.4.2018 Päätös

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 3.4.2018, Juhontien teollisuushallin sprinklauksen hankinta. Nähtävillä 3.4.-24.4.2018. Päätös

 

Hallintojohtajan viranhaltijapäätös 10.4.2018 - Pellonvuokrasopimus . Maatalousyhtymä Immonen. Nähtävillä 11.4. - 2.5.2018 Päätös

Sivistysjohtajan viranhaltijapäätös 18.4.2018, Koulunkäynninohjaajan vakinaistaminen. Nähtävillä 19.4.-11.5.2018. Päätös.