Koulukuljetus

Maksuttoman koulukuljetuksen saavat ne peruskoulun 0 - 2 lk oppilaat, joiden koulumatka on yli 3 km. Vanhemmille oppilaille kuljetus tarjotaan, jos heidän koulumatkansa ylittää 5 km. Harkintaan perustuen voidaan maksuton kuljetus myöntää, jos koulumatka oppilaan iän ja terveyden huomioon ottaen on liian rasittava tai vaarallinen. Tällöin kuljetusta tulee hakea ja hakemukseen liittää sitä tukevat asiantuntialausunnot.  Koulumatkan turvallisuuden arviointiperusteena käytetään LVM:n, Tiehallinnon ja Kuntaliiton kehittämää KOULULIITU -arviointimenetelmää.

Joroisten kunta noudattaa oheisia koulukuljetusperiaatteita.

1.8.2014 voimaan tuleva Keski-Savon koulukuljetusopas

Sivistyslautakunnan linjaus petokyydeistä 18.9.2013 § 68

Sivistysjohtaja ratkaisee harkinnanvaraiset kuljetukset, joita voidaan myöntää lukuvuodeksi kerrallaan.

Lukuvuoden 2017-2018 kouluautot ja pääsääntöiset kuljetusreitit löytyvät oheisesta linkistä. 
Aikataulu / reittitiedustelut suoraan koulukuljettajalta.
Tarkemmat oppilaskohtaiset tiedustelut koulutoimistosta puh. 040 - 664 6774 tai Wilma -viestin välityksellä sivistystoimen sihteeri Mira Heilimo-Räsäseltä.

  

Lomakkeet:

Koulukuljetushakemus

Saattokorvaushakemus koulukuljetukseen