Pyörällä päästään!

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Joroisten kunnalle valtionavustusta (erityisavustus liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 2016) 14 000 € Pyörällä päästään-hankkeeseen.
 
Hankkeen päätavoitteena on lisätä liikkumismahdollisuuksia Joroisten kunnan alueella iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta, matalan kynnyksen mahdollisuuksia lisäämällä. Joroisissa on hyvät vapaa-ajan harrastus- ja liikkumismahdollisuudet ja niitä kehitetään edelleen. Hankkeen avulla pyritään lisäämään ns. hyötyliikuntaa ja muodostetaan verkosto eri liikuntapaikkojen välille. Polkupyöräilyä lisäämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia hyötyjä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset ja matkailijat ja hankkeeseen sitoutuvat kaikki hallinnonalat poikkihallinnollista yhteistyötä tehden.
 
Kuntaan on hankittu pyöriä 58 kpl, joista aikuisten pyöriä on 30 kpl, lasten pyöriä 8 kpl ja Jopo-pyöriä koululaisten käyttöön 20 kpl. Lisäksi on hankittu kypäriä ja kuuteen pyörään lastenistuimet.
 
Pyöriä voi lainata 6.6.2016 lähtien vuorokauden ajaksi Jari-Pekasta (Riikka-Piikka) henkilöllisyystodistuksella ja kirjastosta kirjastokortilla. Pyöriä tulee myös kunnan työntekijöiden käyttöön.
 
Hankkeen aikana otetaan käyttöön myös erimittaisia pyöräilyreittejä.

Ämeisinki Joroinen
Ämeisinki Joroinen on Amazing race-tyyppinen kilpailu ja se järjestetään 13.8. Tarkoituksena on, että kuntalaiset voivat muodostaa 2-4 henkilön joukkueita, jotka matkaavat rastilta rastille toteuttaen erilaisia rastitehtäviä. Rastien välimatkat taitetaan Pyörällä päästään-hankkeen polkupyörillä. Ennakkoilmoittautuminen on kesä-heinäkuussa. Samanaikaisesti torilla järjestetään ohjelmaa, joka liittyy pyöräilyyn ja muuhun iloiseen tekemiseen.
 
Pyörällä päästään!