Esiopetus

Joroisissa esiopetusta järjestetään kirkonkylällä ja Kuvansissa. Kirkonkylällä Päiväkoti Pyrrin esiopetusryhmä Väläkyt toimii myöhemmin ilmoitettavissa väliaikaisissa tiloissa. Kuvansin päiväkodin esiopetusryhmä Rohkelikot toimii Kuvansin koululla väistötiloissa. 

Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat johdonmukaisen, lapsen kasvua ja oppimista tukevan jatkumon.

Syksyllä 2016 on otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma.

ESIOPETUKSEEN LV 2018-2019 ilmoittaminen tapahtuu sähköisesti ajalla 12.2.2018 – 2.3.2018.

Esiopetusaika 8.8.2018-31.5.2019
Varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi

Päiväkoti Pyrrin eskari


 • Päiväkodin johtaja
 • Kirsi Toroi
 • 040 766 5222
 • kirsi.toroijoroinen.fi
   

Kuvansin päiväkodin eskari

 • Rohkelikot
 • Kuvansintie 6
 • 040 708 1527
 • kuvansi.eskarijoroinen.fi

 • Päiväkodin johtaja
 • Sirpa Leväinen
 • 040 182 4057
 • sirpa.levainenjoroinen.fi

 • Esiopettaja
 • Mia Juutilainen
 • mia.juutilainenjoroinen.fi