Tietoa odotusajoista

SAS-toiminta
Pitkäaikaiselle hoivapaikalle asiakkaiden sijoittaminen tapahtuu hakemusten perusteella. Hoivapaikkaan sijoittamisesta päättää Joroisissa SAS-työryhmä.

Valviran ohjeen (8/2013) mukaan odotusajat tulee julkaista siten, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Joroisissa ilmoituspaikkoina ovat kunnantalon ilmoitustaulu, terveyskeskus ja kotihoidon ilmoitustaulut sekä nettisivut.

Ajalla 1.1.-30.6.2018 hoivapaikkahakemuksia saapui 14 kappaletta. Keskimääräinen odotusaika oli 16 vuorokautta.

Omaishoidon tuen hakemuksia ajalla 1.1.-30.6.2018 tuli omaishoitoon yli 65-vuotiaiden osalta Joroisissa 4 kappale. Asiakas sai päätöksen tuesta 21 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.