Kehitysvammahuolto

Kehitysvammahuollon sosiaaliohjaaja vastaa palvelusuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä, kotikäynneistä perheissä tai muusta yhteydenpidosta omaisiin ja yhteistyökumppaneihin sekä tukiasunnoissa asuvien ja avotyössä käyvien kehitysvammaisten ohjauksesta ja tuesta. Avohuollon ohjauksella edistetään asiakkaan ja hänen omaistensa elämänlaatua, tukemalla itsenäisyyttä ja yhteiskunnallista osallistumista sekä turvaamalla asiakkaille sopiva ja tarvittava huolenpito.

Kehitysvammaisten työtoiminta ja asumispalvelut ostetaan Vaalijalan kuntayhtymältä.

Kehitysvammaisten palveluihin hakeutuminen tapahtuu sosiaaliohjaajan kautta. Toimistotapaamista varten on hyvä varata aika etukäteen sosiaaliohjaajalta.

  • Sosiaaliohjaaja
  • Henna Heiskanen
  • Mutalantie 1
  • 79600 Joroinen
  • 040 721 5100