Vammaispalvelut

Vammaispalveluilla tarkoitetaan vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain (380/1987) ja asetuksen (759/1987) mukaisia etuuksia.

ma-pe klo 9-10.

 • Johtava sosiaalityöntekijä
 • Anne Hartikainen
 • Mutalantie 1
 • 79600 Joroinen
 • 040 829 3660
 • anne.hartikainenvarkaus.fi

Vammaispalvelun lähtökohtana on henkilön oikeus yhdenvertaiseen elämään muiden kansalaisten kanssa.

Vammaispalveluista kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin vaikeavammaisille kuuluvat:

 • kuljetuspalvelut
 • tulkkipalvelut
 • henkilökohtainen apu
 • palveluasuminen
 • asuntoon kuuluvat välineet ja laitteet sekä asunnon muutostyöt

Muut taloudelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia kunnan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia määrärahasidonnaisia palveluita ja tukitoimia. Vammaispalvelulain mukaista harkinnanvaraista taloudellista tukea voidaan myöntää esim. erityisvaatekustannuksiin, sopeutumisvalmennuksen kuluihin ja koneiden ja laitteiden kustannuksiin.

Vammaispalveluiden hakeminen alla olevilla lomakkeilla:

Vammaispalveluhakemus

Vammaispalvelulain mukainen kuljetuspalveluhakemus