Ensihoito ja sairaankuljetus

Ensihoitopalvelujen järjestäminen

 

SOITA AINA 112, jos on kyseessä välitön hengenvaara tai vointi laskee tai heikkenee nopeasti!

Sairaanhoitopiirin (ESSHP) kuntayhtymä järjestää alueensa ensihoitopalvelut. Ensihoitopalveluja toteutetaan yhteistyössä Joroisten terveysaseman kanssa niin, että palvelut muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden.

Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä valtuusto hyväksyi 25.5.2012 ensihoidon palvelutasopäätöksen, joka astui voimaan 1.1.2013. Palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. Ensihoidon tarkistettu 22.11.2013 palvelutasopäätös on voimassa 1.1.2014 alkaen. Lisätietoja tästä.

Joroisten ensihoito                                                                                                      

Joroisten alueella toimii ns. perustason ensihoito, jolla tarkoitetaan ensihoitopalvelusta annetussa asetuksessa (340/2011) määritellyn koulutuksen saaneen henkilön antamaa hoitoa:

Miehitys tulee olla:

  • Terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntaava koulutus
  • Pelastaja