Lastenneuvola

Lastenneuvolatoiminnan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.                                

  • Terveydenhoitaja
  • Riikka Kuosmanen
  • soittoaika ma-pe 12.00-13.00. Kuvansin neuvolassa ke klo 13-16
  • 0400 531 233
                                                    

Neuvolassa kartoitetaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestetään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Lastenneuvola toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen kanssa.

Rokotustietoa löytyy täältä, paina tästä

Täältä löytyy tukea ja vinkkejä kasvatuksen avuksi, paina tästä