Rakennusvalvonta

 

LUPA-ASIOINTI

RAKENNUSTYÖN VALVONTA JA OHJEET

YKSITYISTIET

 

Joroisten kunnan tekninen toimi tuottaa kunnan rakennusvalvonnan palvelut. Tekninen lautakunta toimii maankäyttö- ja rakennuslain mukaisena rakennusvalvontaviranomaisena. Lautakunnan alaisena viranhaltijana kunnassa toimii rakennustarkastaja, joka tekee rakennus-, toimenpide- ja purkamislupia sekä ilmoituksia koskevat päätökset. Joroisten rakennusvalvonta tekee yhteistyötä Varkauden rakennusvalvonnan kanssa kuntien välisellä yhteistyösopimuksella. Rakennustarkastaja on Joroisten toimipisteellä lähtökohtaisesti parillisen viikon to-pe ja parittoman viikon ke-pe. Rakennustarkastajan työnkuva on liikkuvaa, joten henkilökohtaiset tapaamiset on syytä varata etukäteen.

Lupa-asiointiin suosittelemme ensisijaisesti käyttämään Lupapiste.fi - palvelua.

 

Ajankohtaista

Rakennushankkeen kosteudenhallintaselvitys ja Kuivaketju10

Valtakunnallisen linjauksen mukaisesti myös Keski-Savossa ammattimaisen rakentamisen hankkeissa edellytetään laadittavan ja esitettävän kokonaisvaltainen rakennusprosessin kosteudenhallintaselvitys. Kertarakentajille/pientalorakentajille vastaavaa suositellaan myös. Rakennuslupahakemuksen yhteydessä laadittavalla kosteudenhallintaselvityksellä rakennushankkeeseen ryhtyvä sitoutuu huolehtimaan rakennusprosessin kosteudenhallinnasta ja rakennuksen terveellisyysvaatimuksista.

Keski-Savon rakennusvalvonnat suosittelevat käyttämään tätä varten kehitettyä Kuivaketju10- toimintamallia, joka helpottaa rakennushankkeen kosteudenhallintaa tilaamisesta käyttöön saakka. Yksinkertaisimmillaan rakennuslupavaiheessa edellytetty hankkeen kosteudenhallintaselvitys voidaan hoitaa ilmoittamalla sitoutumisesta Kuivaketju10- toimintamallin käyttöön, kosteuskoordinaattorin nimeämiseen sekä toimintamallin mukaiseen raportointiin. Lisätietoa Kuivaketju10:stä osoitteessa www.kuivaketju10.fi

Kosteudenhallintaohje

Ohjeita rakennushankkeen kokonaisvaltaisen kosteudenhallintaselvityksen tekemiseen.

 

Korjausavustukset 

Vuoden 2017 alusta lähtien Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) hoitaa uusien korjausavustusten myöntämisen. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2017 alusta korjausavustushakemukset jätetään ARAan ja ARA hoitaa avustuksen käsittelyn, myöntämisen ja maksatuksen. Kunta voi tarjota asuntojen korjauksiin liittyvää yleistä neuvontaa, mutta ei toimi enää uusia korjausavustuksia käsittelevänä viranomaisena.

Uuden korjausavustuslain mukaisia avustuksia ovat:

- korjausavustus ikääntyneiden ja vammaisten asuntoihin
- avustus jälkiasennushissin rakentamiseen
- esteettömyysavustus.

Lisätietoja asiasta saat ARAn sivuilta sekä korjausavustusten puhelin- ja sähköpostipalvelusta.

 

Lämpökaivoihin toimitettu väärää lämmönsiirtonestettä - Tukes antanut asiasta toimintaohjeet  

Suomen kalustekierrätys Oy on myynyt useille toimijoille väärää metanolipohjaista lämmönsiirtonestettä etanolipohjaisen sijaan vuosina 2012-2015 tuotenimella Eurolpro. Lämmönsiirtonesteenä käytetty metanoli voi aiheuttaa terveysriskin, mikäli sitä joutuu esimerkiksi talousvesikaivoon tai pohjaveteen. Normaalisti toimivista suljetuista maalämpöjärjestelmistä aiheutuva riski on vähäinen, mutta järjestelmän rikkoutuessa voi muodostua riski lämmönsiirtonesteen vuotamisesta ympäristöön.

Ympäristöministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö sekä tukes ovat laatineet toimintaohjeet kiinteistön omistajille. Niihin pääset tutustumaan oheisesta linkistä.

Toimintaohjeet

 

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arviointi on rakennuksen omistajan vastuulla 

Laki velvoittaa laajarunkoisen rakennuksen omistajaa huolehtimaan rakennuksen laajarunkoisen osan keskeisten kantavien rakenteiden turvallisuuden arvioinnista. Arviointi on teetettävä pätevällä asiantuntijalla jonka on osoitettava omistajalle kelpoisuutensa arviointitehtävään ja jonka on annettava rakennuksen omistajalle todistus tekemästään arvioinnista. Arvioitavan rakennuksen kantavien rakenteiden suunnittelija ei saa arvioida rakennusta.

Laki laajarunkoisten rakennusten rakenteellisen turvallisuuden arvioinnista on tullut voimaan 1.4.2015.

Lisätietoja:

Laki 20.3.2015/300

Rakennusvalvonnan ohje

 

 

Joroisissa on käytössä rakentamisen lupa-asioinnin sähköinen Lupapiste.fi - palvelu. Voit käyttää Lupapistettä kaikkiin rakentamisen lupiin liittyvissä kysymyksissä jo ennen rakennuslupaprosessin käynnistymistä. 

Saat neuvontaa ja opastusta hankkeesi mahdollisesti vaatimista luvista, ilmoituksista ja tarvittavista suunnitelmista sekä kuinka asiointi tapahtuu tai mitä ammattilaisia hankkeessa mahdollisesti tarvitaan. Palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen: se ohjaa hakemaan rakennushankkeesi sijainnin kartalta sekä kuvaamaan tarpeesi ohjeiden ja valintojen avulla riittävän yksityiskohtaisesti. Voit asioida palvelussa silloin, kun se itsellesi parhaiten sopii. Kun asioit Lupapisteen kautta, myös kaikki asiaan liittyvä viestintä on nähtävissä yhdessä paikassa.

Lupapiste on valtakunnallinen asiointipalvelu.

Ohjeet

Joroinen tekee tiivistä yhteistyötä Keski-Savon rakennusvalvontojen kesken. Varkauden, Pieksämäen, Leppävirran, Joroisten ja Heinäveden rakennusvalvontayhteistyönä tuotetaan mm. yhteisiä asiakas- ja tulkintaohjeita rakentamisen eri osa-alueilta. Yhteiset ohjekortit ja muita ohjeita ja oppaita on alla olevissa linkeissä:

Rakennushankkeeseen ryhtyvälle

Rakentamisen lupamenettelyt

Haja-asutusalueen jätevesijärjestelmät - ohje

Talotekniikkaremontit - ohje

Maalämpöjärjestelmät - ohje

Pientalon paloturvallisuus - ohje

Rakennusvalvonnan maksut ja taksat 

Rakennusjärjestys

Laajarunkoisten rakennusten rakenteellinen turvallisuus

Vakituiseksi mökille?

 

Rakennustarkastajan lupapäätökset:

Rakennustarkastajan päätökset 4.1.2019 

Täydellinen rakennustarkastajan lupapäätösten julkipanolista on nähtävissä Joroisten kunnanviraston virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Lentoasemantie 130.

 

Lisätietoja:

  • Rakennustarkastaja
  • Simo Ahtonen
  • (Sovi toimistotapaamiset etukäteen)
  • 0400 358 140
  • simo.ahtonenjoroinen.fi
  • Palvelusihteeri
  • Hanna Kuvaja
  • 040 188 4466
  • hanna.kuvajajoroinen.fi

Joroisten kunta/vaihde  (017) 578 440
joroinen.kunta(at)joroinen.fi