Vesi- ja viemärilaitos

Vesihuoltolaitos käsittää vesi- ja viemärilaitosten toiminnan kirkonkylässä ja Kuvansissa. Vesilaitoksen tehtävänä on toimittaa hyvälaatuista talousvettä asiakkailleen ja osuuskunnille. Viemärilaitoksen tehtävänä on puhdistaa kotitalouksien ja muiden kiinteistöjen jätevedet tehokkaasti, lupaviranomaisten asettamien vaatimusten mukaisesti.

Joroisten vesilaitoksella on kaksi pohjavedenottamoa, Kalalammella ja Valkeisella. Jätevedenpuhdistamot on kirkonkylässä ja Kuvansissa. Kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet rajoittuvat pääosin taajamiin. Kunnan alueella toimii kymmenen vesiosuuskuntaa, joille yhtä lukuun ottamatta vesilaitos toimittaa talousveden.
Vesilaitos laskuttaa veden ja jäteveden kulutuksen neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. Kolme arviolaskua ja neljäs on tasauslasku.

Laitostoiminta ja verkostojen kunnossapito 2014

Vedenottamoilta pumpattiin talousvettä 231 684 m3 ja laskutettu vesimäärä oli 200 509 m3.  Jätevettä vastaanotettiin 189 571 m3 ja laskutettu jätevesimäärä oli 126 499 m3. Osuuskunnille myytiin vettä 52 226 m3. Talousveden verollinen hinta taajamassa oli 1,44 €/m3 ja jäteveden hinta oli 2,32 €/m3. Osuuskunnilta laskutettavan talousveden hinta oli 1,15 €/m3.

Laitoksen toiminta jatkui vakiintuneella tavalla. Talousveden laatu täytti sille asetetut terveydelliset ja tekniset vaatimukset. Jätevedenpuhdistamot täyttivät niille asetetut puhdistustavoitteet.

Yhteystiedot

Tekninen toimi tuottaa Joroisten vesihuoltolaitoksen ylläpito-, kunnossapito- ja rakennuttamispalvelut. Vesi ja viemärihuoltoa johtaa

 • Tekninen johtaja
 • Petri Miettinen
 • 040 661 4342
 • petri.miettinenjoroinen.fi

Vesilaitoksen hoitajat Joroisissa ovat
 • Vesilaitoksen hoitaja
 • Juha Rytkönen
 • Vesilaitos
 • 0400 358 240
 • juha.rytkonenjoroinen.fi
 • Laitosmies
 • Tommi Kiukas
 • Vesilaitos
 • 040 662 5520
 • tommi.kiukasjoroinen.fi
 • Toimistosihteeri
 • Jaana Tirkkonen
 • 040 182 3843
 • jaana.tirkkonenjoroinen.fi


Vikailmoitukset/päivystysnumerot:

Puh. 040 828 5530

 • ma-to klo 7.00-15.30
 • pe klo 7.00-14.15

Puh. 040 777 2434

 • ma-to klo 15.30-7.00 (arki-illat/yöt)
 • pe klo 14.15-ma klo 7.00 (viikonloput)

Numeroihin voit ilmoittaa sekä kiinteistöjen että vesilaitoksen välitöntä korjaamista vaativat asiat, ovien avaamiset tms.

Vikailmoitukset ja ei-kiireelliset työtehtävät voit ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen: vikailmoitukset(at)joroinen.fi


Hinnasto

Vesilaitos:

Käyttömaksu 1.1.2018 alkaen taajamissa 1,54 €/m3, vesiosuuskunnat 1,20 €/m3 (hinnat sis.alv 24%)

Perusmaksu 1.1.2018 alkaen (hinnat sis. alv 24%):

*omakotitalot 38,13 €/v

*rivitalot 3-5 huoneistoa 111,85 €/v

*rivitalot 6-9 huoneistoa 157,27 €/v

*rivitalot 10 tai enemmän huon. ja kerrostalot 209,73 €/v

*liike-, teollisuus- ja julkiset rakennukset 111,85 €/v

Liittymismaksu 1.1.2004 alkaen < 1,65 €/m2 (kerrottu kerrosneliö)+ alv 24%

Viemärilaitos:

Käyttömaksu 1.1.2018 alkaen 2,65 €/m3 (sis. alv 24%)

Perusmaksu 1.1.2018 alkaen (hinnat sis. alv 24%)

*omakotitalot 38,13 €/v

*rivitalot 3-5 huoneistoa 111,85 €/v

*rivitalot 6-9 huoneistoa 157,27 €/v

*rivitalot 10 tai enemmän huon. ja kerrostalot 209,73 €//v

*teollisuus, julkiset rakennukset ja liikerakennukset 111,85 €/v

Liittymismaksu 1.1.2004 alkaen 1,75 €/m2 (kerrottu kerrosneliö)+ alv 24%

Hakemus liittymisestä vesi- ja viemärilaitokseen Hakemus

Liitäntämaksu

Kun kiinteistö liitetään kunnan vesi- ja viemärijohtoverkkoon, kiinteistöltä laskutetaan kohteeseen menevät tarvikkeet ja työtunnit kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti.