Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja estää ympäristön pilaantumista. Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan toimimalla lupa- ja valvontaviranomaisena eri lakien määräämissä tehtävissä, osallistua kuntaa koskevaan maankäytön ja ympäristön suunnitteluun ja ohjaukseen, antaa lausuntoja toimialaa koskevissa asioissa ja osallistua asiantuntijana kuntaa koskeviin erillisprojekteihin.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee mm. seuraavat lupa-asiat: ympäristöluvat, maastoliikennelain mukaiset luvat, ilmoitukset lyhytaikaisesta häiritsevästä melusta, maa-aineslain mukaiset luvat ja toimialaan yleisesti liittyvät rekisteröinnit ja ilmoitukset.

Lisätietoa ympäristönsuojelusta, lupa-asioista, ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista sekä tarvittavat lomakkeet löydät Keski-Savon ympäristötoimen sivuilta.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainesmaksut ja taksa

Omavesihanke - puolueetonta neuvontaa jätevesiasioissa Heinäveden, Joroisten ja Pieksämäen alueilla. 

Lisätietoja:

  • vs. ympäristösihteeri
  • Jani Huttunen
  • 044 797 5552
  • jani.huttunenleppavirta.fi