Varhaiskasvatus

VARHAISKASVATUS

Varhaiskasvatuksen toiminta kuuluu Joroisten sivistyspalveluiden organisaatioon.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä Joroisissa on tuottaa hyvälaatuista, paikkakunnan ominaispiirteisiin parhaiten soveltuvaa varhaiskasvatusta, asiantuntevaa esiopetusta sekä joustavia, perheiden tarpeisiin vastaavia avoimen varhaiskasvatuksen palveluja. Yhteistyössä vanhempien kanssa luomme lapsen kokonaisvaltaiselle kehitykselle suotuisan kasvuympäristön.

Tavoitteena on, että jokainen päivä on lapselle hyvä päivä. Lapsi kasvaa kykyihinsä luottavana, toiset huomioivana, elämästään iloitsevana, vaikeudet haasteina ottavana, omaa ajatteluaan kehittävänä vastuuntuntoiseksi yhteisön jäseneksi.

Tarkemmat kuvaukset löytyvät kunkin toimintayksikön kohdalta.

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma

Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma laaditaan jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle yhdessä vanhempien kanssa noin kahden kuukauden kuluessa hoitosuhteen aloittamisesta. Varhaiskasvatussuunnitelmassa otetaan huomioon lapsen kokemukset, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet ja tuen tarpeet. Suunnitelma on perustana kasvatustoiminnan toteutukselle.

Suunnitelmaan kirjataan vanhempien ja kasvatushenkilöstön yhteinen sopimus siitä, miten lapsen hoidon, kasvatuksen ja oppimisen kokonaisuutta toteutetaan. Suunnitelmaa päivitetään aina tarpeen mukaan, mutta vähintään kerran vuodessa. Henkilöstön havaitsemat huolenaiheet lapsen kehityksessä tuodaan vanhemmille esiin mahdollisimman varhain ja niihin haetaan ratkaisua yhdessä vanhempien kanssa.

Varhaiserityisopetus

Varhaiserityisopettaja toimii tiiviissä yhteistyössä vanhempien ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa kasvatukseen, kehitykseen, erityisopetukseen ja lapsiryhmään liittyvissä asioissa.

Varhaiserityisopettaja vierailee säännöllisesti kunnan jokaisessa varhaiskasvatusyksikössä ja – ryhmässä havainnoimassa kasvattajien toimintaa ja varhaiskasvatusympäristöä.

Varhaiserityisopettajaan voi ottaa yhteyttä, jos vanhemmilla tai varhaiskasvatuksenhenkilöstöllä herää huoli lapsen kasvusta ja kehityksestä. Varhaiskasvatushenkilöstö keskustelee aina ensin vanhempien kanssa ennen yhteydenottoa varhaiserityisopettajaan. Varhaiskasvatushenkilöstö voi pyytää konsultaatiota myös muihin lapsiryhmään liittyvissä asioissa, esimerkiksi oppimisympäristön muokkaamisessa.

 

 • Päiväkodin johtaja
 • Kirsi Toroi
 • Varhaiskasvatuksesta vastaava päiväkodin johtaja
 • Mutalantie 1
 • 79600 Joroinen
 • 040 766 5222
 • kirsi.toroijoroinen.fi

 • Toimistosihteeri
 • Leila Liuska
 • Mutalantie 1
 • 79600 Joroinen
 • 040 662 0012
 • leila.liuskajoroinen.fi

 • Varhaiskasvatuksen erityisopettaja
 • Tanja Savolainen
 • 040 631 2662
 • tanja.savolainenjoroinen.fi

 

JOROISTEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2017

Varhaiskasvatushakemus

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys

Varhaiskasvatuksen tuloselvitys yrittäjälle

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.1.2018 - 31.7.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen