Kysely palvelujärjestelmän uudistamisesta

Pohjois-Savon hyvinvointialue on avannut asukkaille kohdennetun kyselyn palvelujärjestelmän uudistamisesta. Kyselyyn vastataan anonyymisti, eli nimettömänä. Kysely on avoinna sunnuntaihin 21.4.2024 saakka.
 
Kyselyn voi täyttää myös paperisena. Paperinen versio kyselystä on toimitettu kirjastolle ja terveysasemalle, jossa sen voi täyttää ja palauttaa tai ottaa mukaansa täytettäväksi. Voit myös itse tulostaa kyselyn hyvinvointialueen verkkosivuilta. Mukaan otetut ja verkosta tulostetut paperiset kyselyt tulee toimittaa hyvinvointialueen kirjaamoon.
 
Paperisia kyselylomakkeita on saatavilla myös alueellisissa asukastilaisuuksissa. Joroisissa tilaisuus järjestetään lukion auditoriossa 8.4.2024 klo 17.30.
 
Lisätietoja (Ohjautuu Pohjois-Savon hyvinvointialueen sivuille)