Työnjohtaja

Työnjohtajan määräaikainen tehtävä Joroisten kunnan teknisen toimen sekä Joroisten Veden investointihankkeiden parissa.

Tule meille töihin mielenkiintoisten hankkeiden pariin!

Joroisten kunnan tekninen toimi sekä Joroisten Vesi toteuttavat vuoden aikana useita erilaisia investointihankkeita. Hankkeet ovat pääosin maanrakennusurakoita, kunnallistekniikan rakentamista ja vesilaitoksen investointihankkeita. Saimaan reitti on uusi ulkoilureitti, joka yhdistää Joroisten sataman ja Kotkatharjun ulkoilualueen kulkien ainutlaatuisessa kosteikkomaailmassa lentokenttää hipoen. Palviaisten bioterminaali vastaa Suomessa käynnissä olevaan energiamurrokseen tarjoamalla varastointikenttiä biomassojen varastointiin hyvällä sijainnilla välittömästi VT-5:n vaikutuspiirissä lähellä Varkautta. Joroisten Vesi vastaa talousveden toimittamisesta ja jätevesien käsittelystä Joroisten kirkonkylässä ja Kuvansissa. Uusimme vuosittain vesi- ja viemärilaitoksen putkistoja, pumppaamoja ja laitteita.

Toimit hankkeissa kunnan edustajana tiiviissä yhteistyössä rakennuttamis- ja hankintapäällikön kanssa. Lopullinen työnkuva muodostuu kokemuksesi ja koulutuksesi perusteella. Maanrakennusalan koulutus, insinööri tai rakennusmestari, ja maanrakennusalan työkokemus katsotaan eduksi.