Talousarviot

Joroisten kunnan taloudellinen tilanne on kertyneen ylijäämän johdosta kohtuullisen hyvä, mutta erityisesti käyttötalouden puolella toiminta on vielä alijäämäistä

Kuntatalouden tilaa tulevaisuuteen ennustettaessa on huomioitava valtionosuusjärjestelmään kohdistuvat leikkauspaineet, sote- ja maakuntauudistukset vaikutukset ja jo tehdyt päätökset. Myös Suomen ikärakenne on kehittymässä yhä vanhusvoittoisemmaksi ja erityisesti vanhuspalveluiden kysynnän ennakoidaan kasvavan merkittävästi tulevaisuudessa.

Kunnanvaltuuston kesäkuussa 2015 vahvistamassa strategiassa asetettiin talouden tasapainottamaisen tavoitteeksi yhteisvaikutukseltaan miljoonan euron tasapainotustoimet vuoden 2020 loppuun mennessä.

Kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 21,25 %.

 

Vuoden 2012 talousarvio

Vuoden 2013 talousarvio

Vuoden 2014 talousarvio

Vuoden 2015 talousarvio

Vuoden 2016 talousarvio

Vuoden 2017 talousarvio

Vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2019 talousarvio

Vuoden 2020 talousarvio

Vuoden 2021 talousarvio

 

(28.8.2020 SK)