Viranhaltijapäätökset

Kuntalain mukaan kunnan viranhaltijoiden päätösten on oltava nähtävänä julkisessa tietoverkossa 1.6.2017 alkaen.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisen suojan tai elinkeinonharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden ei ole julkaistu verkossa.

Joroisten kunnan viranhaltijoiden tekemät päätökset: 


Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 8.9.2020; Avustus hoitokalastukseen - Eläköön Valvatus ry. Nähtävillä 8.9.-29.9.2020. Päätös

Teknisen johtajan viranhaltijapäätös 14.9.2020; Ensiharvennusleimikon myynti - Stora Enso. Nähtävillä 15.9.-5.10.2020. Päätös

Elinkeinoasiamiehen viranhaltijapäätös 17.9.2020; Kunnan tuki karjatalousyrittäjille, Heli Pärnänen. Nähtävillä 17.9.-9.10.2020. Päätös

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 18.9.2020; Kiinteistön määräalaa koskeva kauppa/Mäkelä. Nähtävillä 18.9.-10.10.2020. Päätös

Kunnanjohtajan viranhaltijapäätös 18.9.2020; Kiinteistön määräalaa koskeva kauppa/Kolpan alue/kortteli 314 tontit 1-2. Nähtävillä 18.9.-10.10.2020. Päätös

Elinkeinoasiamiehen viranhaltijapäätös 28.9.2020; Kunnan tuki karjatalousyrittäjille, Jari Sikanen. Nähtävillä 29.9.-21.10.2020. Päätös

Elinkeinoasiamiehen viranhaltijapäätös 29.9.2020; Kunnan tuki karjatalousyrittäjille, Marko Teittinen. Nähtävillä 29.9.-21.10.2020. Päätös

 

(28.8.2020 SK)