Suoraan sisältöön

Kuulutukset

Ilmoitus päätöksen tiedoksiannosta asiassa ISAVI/10857/2022

Hakija:
Savon Voima Oyj

Dnro:
ISAVI/ 10857/2022

Asia:
Liunan voimalaitoksen padotusta ja juoksutusta sekä niiden tarkkailua koskevien lupamääräysten tarkistaminen, Joroinen

Päätös:
57/2023

Kuulutus (pdf) 

Design by Digitaali