Suoraan sisältöön

Uutiset

Avustus kylien elinvoiman kehittämiseen

Joroisten kunnan strategian yhtenä kärkitoimenpiteenä on kehittää kunnan molempien taajamien viihtyisyyttä ja mahdollistaa kylien kehittämistä.

Kunta on ottanut käyttöön vuosittain myönnettävän kylien elinvoiman kehittämiseen tarkoitetun määrärahan (vuodelle 2024 18 000 euroa), jolla osarahoitetaan kylien kehittämiseen tähtääviä toimia ja investointeja. Lisäksi Oma osuuskunta on päättänyt osallistua kylien elinvoiman tukemiseen 18 000 eurolla vuonna 2024.

Sivistyslautakunta päivitti kokouksessaan 13.12.2022 § 76 kylien elinvoiman avustusperiaatteet ja julistaa avustukset haettavaksi ajalle 1.2. - 31.3.2024.

Avustusta voidaan myöntää hankkeisiin ja toimenpiteisiin, jotka edistävät kylien kehittämistä, kylien vetovoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Vuodelle 2024 avustusta on varattu yhteensä 36 000 € ja avustuksista päätetään huhtikuussa.

Vapaamuotoiset avustushakemukset tulee lähettää osoitteeseen:

Joroisten kunta/sivistystoimi, Lentoasemantie 130, 79600 Joroinen tai sähköisesti osoitteeseen anitta.korhonen@joroinen.fi. Hakemukseen tulee liittää hankkeen talousarvio sekä hankesuunnitelma, josta selviää hankkeen kohteen tarkoitus ja vaikutukset.

Mahdolliset tiedustelut: Anitta Korhonen puh. 040 520 5102.

Joroisten kunta/Sivistyslautakunta ja Joroisten Oma osuuskunta

Design by Digitaali