Suoraan sisältöön

Aluevaalit 2022

Aluevaalien aikataulut

Ensimmäisten aluevaalien vaalipäivä on sunnuntai 23.1.2022. Tämän mukaisesti vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

 • vaalirahoituslain mukainen kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
 • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
 • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
 • ehdokashakemusten jättäminen aluevaalilautakunnalle: viimeistään 14.12.2021 ennen klo 16
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot): 23.12.2021
 • äänioikeusrekisteri lainvoimainen: 11.1.2022
 • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy: 11.1.2022 klo 16
 • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
 • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
 • aluevaalilautakunnat vahvistavat aluevaalien tulokset: 26.1.2022
 • valtuustot aloittavat työnsä: 1.3.2022.

Äänestäminen ennakkoon

Äänioikeutettu voi vaalipäivän äänestyksen sijasta äänestää ennakkoon missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestys aloitetaan 11. päivänä ennen vaalipäivää ja lopetetaan kotimaassa 5. päivänä ennen vaalipäivää ja ulkomailla 8. päivänä ennen vaalipäivää. Joroisissa ennakkoäänestyspaikkana on Urheilutalo (Mutalantie 14, 79600 Joroinen).

Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat:

12.-14.1.2022        9.00 - 17.00
15.-16.1.2022 10.00 - 14.00
17.1.   9.00 - 17.00
18.1.    9.00 - 18.00


Kiertävä äänestyspaikka (auto) palvelee seuraavasti:

15.1.2022

10.00-10.30  Savuniemi: Vihonen, P. Kiekankoskentie 12
10.45-11.15  Kiekka: Kiekankoskentien ja Katajamäentien  th
11.35-13.00  Maaveden ent.kauppa
13.20-14.10  Kolman koulu
14.30-15.30  Kuvansin koulu

16.1.2022

10.00-11.00  Kuvansin koulu
11.30-12.30  Kerisalon Seurapirtti
13.00-13.30  Lahnalahti Teittinen
13.50-14.30  Härkälänmäki, Pulliainen J.
14.45-15.30  Kaitainen koulu   


Äänestäminen vaalipäivänä

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin. Äänestyspaikat ovat avoinna klo 9–20. Joroisissa äänestyspaikkana on Koulukeskus (Koulutie 1, 79600 Joroinen).

Äänestäminen kotona

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tällöin hänen luokseen saapuu sovittuna ajankohtana kunnan keskusvaalilautakunnan nimeämä vaalitoimitsija, joka ottaa äänestyksen vastaan.

Vuoden 2022 aluevaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 11.1.2022 ennen kello 16. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

Kotiäänestyksessä tulee äänestäjän lisäksi olla läsnä äänestäjän valitsema tai hyväksymä 18 vuotta täyttänyt henkilö. Tämä henkilö ei voi olla vaaleissa ehdokkaana oleva.

Joroisten kunnan alueella kotiäänestykseen voi ilmoittautua puhelimitse toimistosihteeri Silja Kolarille puh. 040 649 2900 tai keskusvaalilautakunnan sihteeri Vesa Elloselle puh. 040 629 7070.

Kirjalliset ilmoittautumiset tulee toimittaa osoitteeseen:
Joroisten kunta/vaalit
Lentoasemantie 130
79600 JOROINEN 

Kotiäänestyslomake (pdf)

Design by Digitaali