Hyvä Kylä

Hyvä Kylä -hanke starttasi marraskuun 2010 alussa ja päättyi 31.12.2011.
Hankkeen projektipäällikkönä toimi KTM Anne Vänttinen.
Tutustu hankkeeseen tästä.


Joroisten palvelukysely

Hyvä Kylä -hankkeen toteuttamassa kyselyssä kysyttiin Joroisten vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden mielipiteitä Joroisten palveluista. Määräaikaan 31.3.2011 mennessä kyselyyn vastasi 283 ihmistä, joiden kesken arvottiin lahjakortteja ja tuotepalkintoja. Palkinnot on toimitettu voittajille. Yhteenveto kyselyn tuloksista löytyy täältä.

Nuorison mielipiteet esiin!

Hyvä Kylä -hankkeen toteuttamassa kyselyssä kysyttiin joroislaisten nuorten mielipiteitä palveluista ja nuorille tärkeistä asioista. Vastauksia tuli 31.3.2011 mennessä 44 kpl. Yhteenveto tuloksista on luettavissa täältä. Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin 3 kpl 2 hengen leffalippupaketteja. Palkinnot on toimitettu voittajille.

Hyvä Kylä -hankkeen 1. teemaryhmätapaaminen pidettiin 10.3.2011

Hyvä Kylä -hankkeen ensimmäinen teemaryhmätapaaminen pidettiin Hotelli Joronjäljessä 10.3.2011 kello 17-21. Tapaamiseen osallistui viitisenkymmentä hankkeesta ja kunnan kehittämisestä kiinnostunutta joroislaista. Kunnanjohtaja Hotarisen pitämän tilaisuuden alustuksen voit lukea tästä. Teemaryhmien "sparraajaksi" valitun GrowNow Oy:n toimitusjohtaja Veli-Matti Karppinen puhui aluekehittämisestä ja yhteissuunnittelusta, jonka jälkeen kehityspäällikkö Tarja Lukkari Oulun yliopistosta kertoi käytännön kokemuksia kylien suunnitelmallisesta kehittämisestä. Teemaryhmien ensimmäiset ajatukset ja toiveet hankkeelle on koottu tähän.

Teemaryhmätapaamisten saldoa ja jatkoa

Vapaa-ajanteemaryhmän 2. tapaaminen pidettiin Juhanalan kartanossa maanantaina 21.3. Tapaamisen alussa GrowNow Oy:n Veli-Matti Karppinen tutustutti ryhmäläiset siihen, kuinka innovaatio syntyy sekä Hyvä Kylä -prosessiin.Tämän jälkeen ryhmän tehtävänä oli pohtia missä olemme nyt: Joroisten vahvuudet ja heikkoudet vapaa-ajan toiminnan osalta. Seuraavien teemaryhmien tavoitteeksi asetettiin pohtia tulevaisuuden mahdollisuudet ja heikkoudet sekä käytännön toimenpiteet ja ohjelmat, kuinka suunnitelmat pannaan toteen.

Vapaa-ajan teemaryhmän 3. tapaaminen tiistaina 26.4. vei ryhmäläiset maalaismaisemaan Rella Vinurille, Kolmalle. Illan aiheena oli visioida Joroinen vuonna 2025 vapaa-ajan toiminnan osalta. Ryhmän ideoiden pohjalta löytyi monia mahdollisuuksia, joihin pohdittiin toteuttamistapoja seuraavassa tapaamisessa.

Vapaa-aikateemaryhmän kevään viimeinen tapaaminen pidettiin 9.5. idyllisessä Kukkamäessä, Sydänmaalla. Illan aikana käytiin läpi teemaryhmän aiemmin löytämät vahvuudet, heikkoudet sekä mahdollisuudet, joiden pohjalta työstettiin ensimmäiset hanke- ja kehittämisideat. Yhteistyön tiivistäminen ja verkottuminen, yhteinen vapaa-ajan toiminnan katto-organisaatio, toiminnan kansainvälisyys, kaikki ikäryhmät huomioiva tekemisen meininki sekä luonnon hyödyntäminen muodostuivat pääpainopistealueiksi.

Asumisen teemaryhmän 2. tapaaminen 22.3.tutustutti ryhmäläiset SFC Jokirannan Caravan-alueen uusiin tiloihin. Tilaisuuden alussa kuulimme kyläsuunnittelun merkityksestä sekä yhteissuunnittelumallista, joka on käytössä Kainuussa. Myös asumisen teemaryhmän ensimmäinen tehtävä oli pohtia Joroisten vahvuudet ja heikkoudet asumisen kannalta.

KartanoGolfin uudet tilat toimivat asumisen teemaryhmän 3. tapaamisen pitopaikkana 27.4. Pohjana visioinnille Joroisten tulevaisuudesta kuulimme aluekehittämisen hyviksi koetuista käytännöistä Kainuussa. Asumisen teemaryhmän pohdintojen ja ideoiden täytäntöönpanoa pohdimme seuraavassa tapaamisessa.

Asumisen teemaryhmän kevään viimeisen tapaamisen pitopaikka 10.5. oli Vanamola Kerisalonsaaressa. Joroisten visioitiin vahvuuksien, heikkouksien ja mahdollisuuksien kautta olevan vaivattoman arjen, monipuolisten asumis- ja vapaa-ajantiettomahdollisuuksien kunta, jossa saavutettavuus, yhteisöllisyys, ympäristö ja luomu ovat keskeisiä voimavaroja.

Matkailun teemaryhmän 2. tapaaminen pidettiin SFC Jokirannassa  11.4. Tilaisuudessa pohdittiin matkailun strategiatyöskentelyä  sekä Joroisten vahvuuksia ja heikkouksia matkailun saralla.

Matkailuryhmän 3. tapaaminen Vanamolassa, Kerisalonsaaressa 5.5. oli hulvaton ilta täynnä ennakkoluulotonta ideointia. Ideointi ja aiemmin löydetyt vahvuudet ja heikkoudet sekä ryhmän löytämät mahdollisuudet matkailussa toimivat kevään viimeisen tapaamisen pohjana.

Matkailuryhmän viimeinen kevään tapaaminen pidettiin 18.5. Rella Vinurissa. Tapaamisessa palattiin visioinnista konkretian tasolle. Matkailussa kehittämisen painopiste on kestävässä kehityksessä sekä matkailuyrittäjien välisessä yhteistyössä.

Yrittäjyyden teemaryhmä kokoontui tiistaina 12.4. Kirvesrannassa. Joroisten vahvuudet ja heikkoudet sekä kehittämistoiminta aikaansaivat vilkasta keskustelua ja ajatuksenvaihtoa.

Yrittäjyyden teemaryhmä piti 3. kokoontumisen 4.5. KartanoGolfilla. Ryhmä löysi useita painopistealueita, (Yhteenveto_yrittjyys.pdf) joihin tulisi keskittyä. Näiden ideoiden jatkotyöstämistä jatketaan ryhmän seuraavassa tapaamisessa.

Yrittäjyysryhmän viimeinen keväällä tapahtuva tapaaminen pidettiin 17.5. Kuusikon kartanossa. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä ryhdytään kehittämään yrittäjäfoorumia, joka toimii yrittäjien välisenä, epävirallisena keskusteluväylänä. Muita kehittämisen osa-alueita ovat maatalous, yhteistyöverkostot ja kilpailukyky.

Kaikkien teemaryhmien yhteinen tapaaminen pidettiin 1.9. Kerisalon Seurapirtillä. Tilaisuudessa käytiin läpi ja kommentoitiin kaikkien teemaryhmien töiden tuloksia. Teemaryhmien ideoita ja kehittämisaihioita työstetään edelleen. Hyvä Kylä -suunnitelma valmistuu syksyn aikana.

Kolman kyläsuunnitelmaa tehtiin Kolman koululla maanantaina 5.9.  ja Kerisalon kyläsuunnitelmaa Kerisalon Seurapirtillä tiistaina 6.9. Tilaisuuksissa oli kiitettävästi paikalla kylien kehittämisestä kiinnostuneita ihmisiä. Kyläsuunnitelmien kirjoittaminen ja niihin liittyvien kyläkyselyjen analysoinnit ovat työn alla ja ne tullaan valmistuessa julkaisemaan tällä sivulla.  

Joroisten kunnan 380-vuotisjuhlan kunniaksi järjestettiin lauantaina 17.9.  Joroinen 380 vuotta - Hyvä Kylä Juhlaseminaari lukion auditoriossa. Seminaarin aiheena oli tulevaisuus. Juhlapuhujina seminaarissa kuultiin vuorineuvos Kari Neilimoa, Etelä-Savon maakuntajohtaja Matti Viialaista sekä professoreja Arto Haveri ja Karl-Erik Michelsen. Seminaarissa kuultiin myös Hyvä Kylä -hankkeen tuloksia. Tarkemman seminaariohjelman voit lukea tästä.

Hyvä Kylä -hankkeen opintomatka 5.-6.11.

Hyvä Kylä -hanke järjesti kaksipäiväisen opintomatkan Kainuuseen 5.-6.11.2011. Opintomatkan aikana tutustuimme kyläyhdistyksiin, osuustoimintaan sekä kainuulaiseen tapaan tehdä maaseudun kehittämistoimintaa, lue lisää tästä.


Kuvassa opintomatkalaisia kodassa Tipasojan kylällä.

Hyvä Kylä -hankkeen päätöstilaisuus järjestettiin tiistaina 13.12. Kirvesrannassa Kuvansissa. Tilaisuudessa julkaistiin Hyvä Kylä- suunnitelma, johon voit tutustua tästä.