Palolaitoksen toiminta

Pelastuslaitoksen toiminta 2013

Joroisten puolivakinaisen palokunnan hälytysosastossa toimi 23 sivutoimista sammutusmiestä. Kiireellisiä palo- ja pelastustehtäviä palokunnalla oli 113 kpl.

Kiireelliset hälytykset jakautuivat seuraavasti:

 • rakennuspaloja 6 kpl
 • liikennevälinepaloja 5 kpl
 • maastopaloja 7 kpl
 • liikenneonnettomuuksia 13 kpl
 • öljyntorjuntatehtäviä 4 kpl
 • ensivastetehtäviä eli kiireellisiä ensiaputehtäviä 28 kpl
 • eläimen pelastamisia 1 kpl
 • avunantotehtäviä 1 kpl
 • vahingontorjuntatehtäviä 13 kpl
 • tarkistus- ja varmistustehtäviä 5 kpl
 • ihmisen pelastustehtäviä 2 kpl

Kiireettömiä tehtäviä oli yhteensä 12 kpl.

Rakennuspalojen vahingot olivat 13 660 € ja irtaimistovahingot 5 300 €, lisäksi paloissa menehtyi 1 henkilö.

Viikkoharjoituksia pidettiin 40 kertaa.

Asuinrakennuksien yleinen palotarkastus suoritettiin 275 kiinteistössä.

Pelastuslaitoksen järjestämiin koulutus- tai valistustilaisuuksiin osallistui 1050 henkilöä 24:ssä eri koulutustilaisuudessa.

Harjoitusalueella kävi harjoittelemassa 34:ssä tilaisuudessa 499 koulutettavaa.