Väestönsuojelu

Poikkeusoloissa kunnanjohtajan apunatyöskentelee palvelualueiden päälliköistä ja muutamasta asiantuntijasta koostuva johtoryhmä. Johtokeskus sijaitsee virastotalon alakerrassa. Johtoryhmän toimintaa ohjaavat kunnanvaltuuston hyväksymät valmius- ja suojelusuunnitelmat sekä toimialoittain laaditut poikkeusolojen toimintasuunnitelmat. Väestönsuojeluorganisaatioon on varattu 144 henkilöä. Joroinen on jaettu kahteen suojelulohkoon ja suojelulohkot on jaettu suojeluyksiköihin n. 200 - 600 asukasta.

Omatoiminen väestönsuojelu

Omatoiminen suojeluorganisaatio huolehtii ihmisten suojaamisesta viranomaisten antamien ohjeiden mukaisesti. Omatoiminen suojelu jakaantuu talo-, yritys- ja laitossuojeluun. Pelastustoimilain mukaan rakennuksen omistaja ja haltija, teollisuus- ja liiketoiminnan harjoittaja, virasto, laitos ja muu yhteisö on velvollinen varautumaan asianomaisessa kohteessa olevien henkilöiden ja omaisuuden sekä ympäristön suojaamiseen vaaratilanteessa sekä sellaisiin pelastustoimenpiteisiin, joihin ne omatoimisesti kykenevät. Joroisten palolaitos järjestää vuosittain 1-2 koulutustilaisuutta suojeluvelvollisille, yhdessä pelastusalan liiton kanssa. Pelastusopisto järjestää koulutusta väestönsuojelun johto- ja erityishenkilöstölle.