Pyörällä päästään!

Itä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Joroisten kunnalle valtionavustusta (erityisavustus liikunnallisen elämäntavan paikalliseen kehittämiseen 2016) 14 000 € Pyörällä päästään-hankkeeseen.
 
Hankkeen päätavoitteena on lisätä liikkumismahdollisuuksia Joroisten kunnan alueella iästä, sukupuolesta tai asuinpaikasta riippumatta, matalan kynnyksen mahdollisuuksia lisäämällä. Joroisissa on hyvät vapaa-ajan harrastus- ja liikkumismahdollisuudet ja niitä kehitetään edelleen. Hankkeen avulla pyritään lisäämään ns. hyötyliikuntaa ja muodostetaan verkosto eri liikuntapaikkojen välille. Polkupyöräilyä lisäämällä voidaan saavuttaa merkittäviä kansanterveydellisiä ja kansantaloudellisia hyötyjä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kaikki kuntalaiset ja matkailijat ja hankkeeseen sitoutuvat kaikki hallinnonalat poikkihallinnollista yhteistyötä tehden.
 
Kuntaan on hankittu pyöriä 58 kpl, joista aikuisten pyöriä on 30 kpl, lasten pyöriä 8 kpl ja Jopo-pyöriä koululaisten käyttöön 20 kpl. Pyöriä tulee myös kunnan työntekijöiden käyttöön. Lisäksi on hankittu kypäriä ja kuuteen pyörään lastenistuimet.
 
Pyöriä voi lainata lähtien vuorokauden ajaksi. Lapset voivat lainata pyöriä kirjastolta:
- Jari-Pekasta (Riikka-Piikka) henkilöllisyystodistuksella
- kirjastosta kirjastokortilla
 
Hankkeen myötä kuntaan on suunniteltu kolme eri pituista karttaan merkittyä pyöräreittiä. 
 
Tutustu pyöräkarttoihin tästä.
 
- Kartanogolf ja Kotkatharjun ulkoilualue lenkki 3,7km
- Muurinkosken lenkki 6,4 km
- Rauhanniemen lenkki 20,7 km