Kotihoito

Yhteystiedot:
Kotihoidon toimisto
Sairaalatie 1
79600 Joroinen

Toimistolla asiointi sovitusti.

  • Palveluohjaaja, kotihoidon esimies
  • Tuija Kautto
  • Arkisin (ma-pe) klo 8-15
  • 040 685 7377
  • tuija.kauttovarkaus.fi

  • Toimistosihteeri
  • Riitta Pennanen
  • Arkisin (ma-pe) 8-15
  • 040 866 7864
  • riitta.pennanenvarkaus.fi

Sairaanhoitajat:
arkisin (ma-pe) klo 12-15

Kotiin annettavat palvelut tuottaa ikäihmisille palveluja, joiden tarkoituksena on turvata kodissa asuminen mahdollisimman pitkään ja sen jälkeen löytää asiakkaalle tarkoituksenmukainen, hänen toimintakykyään vastaava hoitopaikka.

Palveluun pääsyn perusteet

Kotihoito on säännöllistä tai tilapäistä kotiin annettavaa palvelua, jonka tarkoituksena on auttaa asiakasta selviytymään asumisestaan mahdollisimman pitkään omassa kodissaan. Kotihoitoa annetaan perusturvan yhteislautakunnan hyväksymien kriteerien mukaisesti, tarvittaessa ympäri vuorokauden.

Kotihoito antaa apua henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa mm. pukeutumisessa, peseytymisessä, ruokailussa ja lääkkeenotossa. Ruoanlaittoa, asiointia eikä siivousapua kotihoidosta saa vaan asiakkaat ohjataan käyttämään yksityisiä palveluntuottajia tai apua järjestetään tarvittavien tukipalvelujen avulla.

Kotihoidon ja tarvittavien palvelujen arvioimiseksi tehdään kotikäynti asiakkaan kotiin. Käynnin yhteydessä selvitetään myös asiakkaan omaisen mahdollisuudet osallistua asiakkaan hoitoon sekä taloudelliset mahdollisuudet hankkia palvelut (tai osa palveluista) yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kotihoidon maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja perusturvan yhteislautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen maksua tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa aina silloin, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa tai tuloissa tapahtuu muutoksia.

Kotiin annettavien palvelujen hakemuslomake.

Kotihoidon tuloselvityslomake

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.1.2020.

Hlö

Tuloraja

Tuettu 1

Tuettu 2

Tuettu 3

Valvottu 1

Valvottu 2

Valvottu 3

Tehostettu

 

€/kk *

1-5 h/kk

6-11h/kk

12-19h/kk

20-29h/kk

30-39h/kk

40-49h/kk

50h>/kk-

   

%

%

%

%

%

%

%

1

588

12

16

20

25

30

33

35

2

1084

10

13

15

17

19

21

22

3

1701

7

9

11

13

15

17

18

4

2103

5

7

10

11

13

14

15

5

2546

4

5

7

9

11

12

13

6

2924

3

4

7

8

9

10

11

* asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja, Vpn 7.11.2019 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33:n muuttamisesta.

Virtuaalihoitoasiakkaan osalta maksu on -10% säännöllisen kotihoidon kk-maksusta.

** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

Säännöllistä kotihoidon palvelumaksua määriteltäessä tulona otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 § mukaan perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausitulot) sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tulot ilmoitetaan bruttotuloina. Omaishoidontuki ja eläkkeensaajanhoitotuki otetaan huomioon tuloina. Metsätuloina (asiakasmaksuasetus 28 a §) otetaan huomioon varallisuusveroa varten määritelty metsän puhdas tuotto.

Tilapäinen kotisairaanhoidon maksu on 12,00€/käynti.

 

SOSIAALIASIAMIEHEN TOIMINTA ks. pyskososiaaliset palvelut, yleinen sosiaalityö