Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut

Uuden sosiaalihuoltolain (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014) mukaan lapsiperheillä on mahdollista saada tukea ennaltaehkäisevästi ilman lastensuojeluasiakkuutta. Sosiaalihuoltolain mukaisia lapsiperheidenpalveluita ovat mm.

 • Perhetyö, joka on asiakkaan ja hänen perheensä hyvinvoinnin tukemista. Tarkoituksena on perheen voimavarojen vahvistaminen ja vuorovaikutuksen parantaminen. Perhetyön avulla tuetaan tukea tarvitsevien lasten ja nuorten terveyttä ja kehitystä. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä.
 • Tukihenkilötoiminta, lapsi (0-18v) ja tukihenkilö tapaavat lapsen omassa elinympäristössä yhteisen tekemisen tai harrastuksen merkeissä. Tapaamiset ovat noin parin tunnin mittaisia esimerkiksi viikon tai kahden välein.
 • Tukiperhetoiminta, jossa tuettava lapsi (0-18v) osallistuu tukiperheen arkeen ja yöpyy tukiperheen luona esimerkiksi yhden viikonlopun kuukaudessa.
 • Taloudellinen tuki
 • Kasvatus ja perheneuvonta, lisätietoja tästä
 • Lapsen ja vanhemman valvotut tapaamiset 
 • Muu lasta ja perhettä tukeva toiminta, joka yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa suunnitellaan.

 

Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin voi hakeutua ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai aloite voi tulla myös yhteisyötahoilta esim. neuvolasta, päivähoidosta tai koululta. Sosiaalipalveluiden asiakkuus alkaa palvelutarpeen arviolla, joka tehdään yhdessä asiakkaan kanssa.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun yhteyshenkilöt

 • Sosiaalityöntekijä
 • Teija Lipsanen
 • 040 582 0493
 • teija.lipsanenvarkaus.fi

 • Johtava sosiaalityöntekijä
 • Anne Hartikainen
 • 040 829 3660
 • anne.hartikainenvarkaus.fi

 

Lastensuojelu

Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, jos lapsen terveys tai kehitys vaarantuu ja tarvitaan lastensuojelulain mukaisia tukitoimia. Keskeisenä tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun asiakkuudessa lapsi saa oman vastuusosiaalityöntekijän ja tukitoimina voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen lisäksi:

 • tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
 • taloudellista tukea
 • tehostettua perhetyötä
 • lapsen ja hänen perheenjäsentensä kuntoutumista tukevia hoitoja terapiapalveluja
 • lapsen tai perheen sijoittamista kodin ulkopuolelle

Lastensuojelulain mukaisilla palveluilla tuetaan lasten huoltajia heidän kasvatustyössään ja toteutetaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Kuka tahansa voi tehdä sosiaalityöntekijälle lastensuojeluilmoituksen havaitessaan, että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoituksen voi tehdä ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai täyttämällä lomakkeen lastensuojeluilmoitus ja toimittamalla sen kunnanvirastolle.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ja lastensuojelun yhteyshenkilöt

 • Sosiaalityöntekijä
 • Teija Lipsanen
 • 040 582 0493
 • teija.lipsanenvarkaus.fi

 • Johtava sosiaalityöntekijä
 • Anne Hartikainen
 • 040 829 3660
 • anne.hartikainenvarkaus.fi

 

 

Sosiaalipäivystys

Joroinen kuuluu Kuopion sosiaalipäivystysalueeseen. Virka-ajan ulkopuolella tapahtuva sosiaalipäivystys on voimassa arkisin 15.30 - 8.00 ja viikonloppuisin pe klo 15.30 - ma klo 8.00.

Yhteydenotot hätäkeskukseen 112, josta puhelu yhdistetään päivystävälle sosiaalityöntekijälle.