Omaishoidontuki alle 65-v.

Omaishoidontuella kunta auttaa kotona omaistaan hoitavaa henkilöä taloudellisesti. Tuki on harkinnanvarainen määrärahaan sidottu sosiaalipalvelu. Tuki myönnetään toistaiseksi tai erityisestä syystä määräaikaisesti. Omaishoidontuki on veronalaista tuloa ja alle 65-vuotiaille hoitajille siitä kertyy eläke-etuutta.

Omaishoito pohjautuu yksilölliseen hoito- ja palvelusuunnitelmaan, jossa määritetään hoidettavan hoito, hoidon sitovuus, sekä muut hoitoa tukevat palvelut. Hoitajana toimivalla on oltava ikänsä, oman terveytensä ja elämäntilanteensa puolesta edellytykset toimia omaishoitajana. Tuki on porrastettu kolmeen maksuluokkaan.

Omaishoidontuen myöntämisperusteet 1.1.2019

  • Koulukuraattori
  • Henna Heiskanen
  • Opintie 4
  • 79600 Joroinen
  • 040 544 9030