Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on toimeentulotukilain (1412/1997) nojalla myönnettävä viimesijainen taloudellinen tuki. Se määräytyy toimeentulotukeen oikeuttavien menojen ja huomioon otettavien tulojen välisen erotuksen perusteella. Toimeentulotuki on perhe- ja asiakaskohtainen rahallinen etuus, joka on luonteeltaan viimesijainen. Hakijalla on velvollisuus hakea ennen toimeentulotuen hakemista tai ohella niitä sosiaaliturvaetuuksia, joihin hänellä on oikeus ( esimerkiksi työttömyysturva, asumistuki, opintoraha ja –laina sekä elatusturva).

Perustoimeentulotukea haetaan Kelasta ja täydentävää sekä ennaltaehkäisevää toimeentulotukea kunnasta.  Toimistotapaamista varten on hyvä varata aika etukäteen sosiaaliohjaalta. Perustoimeentulotukea on haettava aina ensin.

Sosiaali- ja terveyskeksuksen toimeentulotuen soveltamisohjeet 1.4.2020 alkaen.


 Lisätietoja:
www.kela.fi/toimeentulotuki 

  • Sosiaaliohjaaja
  • Satu Laukkanen
  • 040 355 9146
  • satu.laukkanenvarkaus.fi

 Täydentävä/ehkäisevä toimeentulotukihakemus