Ensihoito ja sairaankuljetus

Ensihoitopalvelujen järjestäminen

 

SOITA AINA 112, jos on kyseessä välitön hengenvaara tai vointi laskee tai heikkenee nopeasti!

ESSOTE (Etelä-Savon sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) järjestää alueensa ensihoitopalvelut. Ensihoitopalveluja toteutetaan yhteistyössä Joroisten terveysaseman kanssa niin, että palvelut muodostavat yhdessä toiminnallisen kokonaisuuden.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritellään ensihoitopalvelun järjestämistapa, palvelun sisältö, ensihoitopalveluun osallistuvan henkilöstön koulutus, tavoitteet potilaan tavoittamisajasta ja muut alueen ensihoitopalvelun järjestämisen kannalta tarpeelliset seikat. 

Joroisten ensihoito                                                                                                      

Joroisten alueella toimii ns. perustason ensihoito, jolla tarkoitetaan ensihoitopalvelusta annetussa asetuksessa (340/2011) määritellyn koulutuksen saaneen henkilön antamaa hoitoa:

Miehitys tulee olla:

  • Terveydenhuollon ammattihenkilö, jolla on ensihoitoon suuntaava koulutus
  • Pelastaja