Hallinto ja toimistopalvelut

Varkauden kaupunki/Sosiaali- ja terveyskeskus järjestää Joroisille terveyspalvelut. Lähipalveluna tuotettavat terveyspalvelut kuuluvat terveydenhuollon vastaanottopalveluihin, katso yhteystiedot alla.

Sosiaali- ja terveyskeskus jakaantuu kolmeen palvelualueeseen

 1. Kotiin annettavat palvelut ja sairaalahoito
 2. Terveydenhuollon vastaanottopalvelut
 3. Psykososiaaliset palvelut

Palvelualueet jakaantuvat palveluyksiköihin, jotka sisältävät toimintayksiköitä.

Perusturvalautakunnan toimialaan kuuluu yhteistoiminta-alueella  (Joroinen-Varkaus): sosiaalitoimi, kansanterveystyö, koti- ja laitoshoidon palvelut, ympäristöterveydenhuolto ja eläinlääkintä sekä erikoissairaanhoidon palvelut.

Perusturvalautakunta vastaa toimialansa lainsäädännössä ja muissa säädöksissä määritellyistä sekä erikseen määrätyistä tehtävistä.

Lisäksi lautakunnan tehtävänä on toimia kaupungin sekä Joroisten sosiaalisten olojen kehittämiseksi ja sosiaalisten epäkohtien poistamiseksi sekä terveyden edistämiseksi.

Sosiaali- ja terveyskeskusta johtaa sosiaali- ja terveysjohtaja.

 Yhteystiedot

 • Sosiaali- ja terveysjohtaja
 • Seppo Lehto
 • Varkauden sosiaali- ja terveyspalvelut
 • Ahlströminkatu 6
 • 78250 Varkaus
 • 017 579 5511
 • 044 444 2347
 • seppo.lehtovarkaus.fi

 • Palvelualuepäällikkö
 • Eija Ruotsalainen
 • Terveydenhuollon vastaanottopalvelut
 • 044 444 2631
 • eija.ruotsalainenvarkaus.fi

Joroisten terveydenhuollon vastaanottopalvelut:

 • Ylilääkäri
 • Mikko Honkavaara
 • Vastaanotto
 • 044 444 2534
 • mikko.honkavaaravarkaus.fi

 

 

Terveysaseman toimisto- ja laskutuspalvelut     

Asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon maksuista annettuun lakiin ja asetukseen.

Terveyskeskuslääkärin vastaanottomaksu 20,60 € ja sairaanhoitajan sairausvastaanoton maksu 11,40 peritään kolmelta ensimmäiseltä vastaanottokäynniltä samassa terveyskeskuksessa saman kalenterivuoden aikana. Vastaanottomaksu kerryttää maksukattoa, joka vuonna 2020 on 683 €.   

Perumatta jätetystä vastaanottokäynnistä peritään 50,80 €.

Hoitajalla käynneistä ei peritä maksua.

Lääkärintodistus- ja lausuntopalkkiot:

 • lääkärintodistus tavallinen 50,80 €
 • lääkärintodistus ajo-oikeutta varten 61,00 €                                 

 • Toimistosihteeri
 • Eija Lybeck
 • 044 444 2538
 • eija.lybeckvarkaus.fi

 

 

Potilassanelut ja tekstinkäsittely

Terveysaseman potilassaneluista vastaa seuraavat henkilöt: