Lastenneuvola

Lastenneuvolan vastaanottotilat sijaitsevat vanhan sairaalarakennuksen 2. kerroksessa. Neuvolaan pääsee ulkokautta rappuja pitkin tai vuodeosaston liukuovesta, jossa opasteet. Lastenvaunut ja -rattaat voitte jättää alakerran käytävälle niille varattuun tilaan. Alakerrasta pääsee myös hissillä 2. kerrokseen. Tilat sijaitsevat vasemmalla hissistä katsoen.

Lastenneuvolatoiminnan tehtävänä on edistää alle kouluikäisten lasten ja heidän perheidensä terveyttä ja hyvinvointia. Lastenneuvolassa seurataan ja edistetään lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kasvua ja kehitystä sekä tuetaan vanhempia turvallisessa, lapsilähtöisessä kasvatuksessa ja lapsen hyvässä huolenpidossa sekä parisuhteen hoitamisessa.                                

  • Terveydenhoitaja
  • Riikka Voutilainen
  • Soittoaika ma-pe 12.00-13.00
  • 0400 531 233
                                                    

Neuvolassa kartoitetaan lapsiperheiden erityisen tuen tarpeet mahdollisimman varhain ja järjestetään tarkoituksenmukainen tuki ja apu. Lapsi saa neuvolassa rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Lastenneuvola toimii yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja sosiaalitoimen kanssa.

Rokotustietoa löytyy täältä .

Tukea ja vinkkejä kasvatuksen avuksi löytyy tästä .

Omaa  ja perheen medialaitteiden käyttöä voi pohtia tämän "Huomaatko minut? - vuorovaikutus ja medialaitteet lapsiperheessä" -oppaan avulla.

 

Yksin lasta kasvattavien Leija-ryhmä

Odotatko yksin? Kasvatatko lasta yksin ilman toisen vanhemman tukea? Pohditko omaa jaksamistasi?Huolettaako sinua lapsesi kysymykset toisesta vanhemmasta, joka ei ole lapsen elämässä?

Ammatillisesti ohjattu yksin lasta odottavien ja yksin lasta kasvattavien vanhempien LEIJA-ryhmä alkaa tukinetissä heti alkuvuodesta 2020. Tervetuloa mukaan! 

 

Omatyöntekijä 

Joroinen haluaa olla kunta, jossa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistäminen on tärkeässä asemassa.

Olipa teidän elämäntilanteenne mikä tahansa tai pohtimanne kysymykset kuinka pieniä tai isoja tahansa, Omatyöntekijä on teitä varten. Ottamalla yhteyttä Omatyöntekijäänne voitte pohtia yhdessä, millä tavoin perheenne tulisi parhaiten autetuksi. Asianne voi koskea esimerkiksi perheen lapsia, aikuisia, taloudellisia, terveydellisiä kuin työllistymiseen liittyviä kysymyksiä. Enää perheiden ei tarvitse tietää palveluiden sisällöistä sen enempää, vaan oikean avun piiriin pääsee omahenkilön kautta.

Askarruttavatko kasvatuskysymykset mieltä? Tai uuvuttaako arki? Onko vaikea löytää apua, kun sitä tuntee tarvitsevansa? Ota rohkeasti yhteyttä Omatyöntekijään - pohditaan yhdessä, kuinka teidän perheenne tilanteessa päästään eteenpäin!

Omatyöntekijänä toimivat lapsen ikätason mukaisesti neuvolan terveydenhoitaja (puh. 0400 531 233) ja kouluterveydenhoitaja (puh. 040 749 4857).