Potilasasiamies

 

Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä potilasasiamieheen hoitoon pääsyä, hoitoa, kohtelua ja tietosuojaa koskevissa asioissa. Potilasasiamieheen voi ottaa yhteyttä myös potilaan omainen, asioiden hoitaja tai henkilökunta.

Potilasasiamiehen tehtävänä on:

  • neuvoa potilaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
  • neuvoa ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen ja korvausilmoituksen teossa
  • toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
  • tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa

Potilasasiamies auttaa potilasta selvittämään ongelmaansa hoitopaikassa. Hän myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamies ei ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin. Hän ei ota myöskään kantaa siihen, onko potilaan hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

  • Potilasasiamies
  • Tiina Kilpeläinen
  • tavoitettavissa: ma-to klo 8-15, pe 8-14
  • 040 579 9716
  • tiina.kilpelainenvarkaus.fi

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista on nähtävissä jokaisessa hoitoyksikössä ja lisätietoa saa henkilökunnalta sekä potilasasiamieheltä.

Potilaan hoitoon tai kohteluun liittyvään muistutukseen löytyy lomakkeet  täältä.

 

Potilasasiamiehen raportti vuodelta 2020 on tässä.