Puhtaus- ja ruokapalvelut

 

Puhtauspalvelut:

Puhtauspalvelut vastaavat Joroisten kunnan hallinnoimien eri kiinteistöjen kuten koulut, kirjasto, kunnanvirasto jne. siivouspalvelusta mitoituksen mukaisesti sekä asiakkaan erikseen tilaamista palveluista. Riittävän ja tarkoituksenmukaisen puhtaustason ylläpitäminen auttaa säilyttämään pintamateriaalit hyvässä kunnossa ja ilman laadun parempana; luoden näin viihtyisyyttä, turvallisuutta ja edustavuutta.

Joroisten terveyskeskuksessa laitoshuoltajat tuottavat palvelusopimuksen mukaista puhtauspalvelua sekä vuodeosaston potilasateriapalveluita yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sekä vuode-ja apuvälinehuoltopalveluita. Puhtauspalvelu myydään Varkauden kaupungin sosiaali- ja terveyskeskukselle. Puhtauspalvelulla luodaan turvallisuutta estämällä osaltaan infektioiden leviäminen ja ylläpidetään eri toiminnoille asetettua hygieniatasoa.

Pyrimme siihen, että palvelumme on tehokasta, joustavaa, luotettavaa, asiakastarpeista ohjautuvaa sekä vuorovaikutteista. Ammattitaitoinen henkilöstömme on moniosaajia; osa heistä hallitsee sekä puhtaus-että ruokapalvelun osa-alueet vastaten näin myös pienempien yksiköiden palvelutarpeeseen.

Yhteystiedot:

 • Puhtaus-ja ruokapalvelupäällikkö
 • Pia Mäkeläinen
 • 040 739 7594
 • pia.makelainenjoroinen.fi
 • Laitoshuoltajat
 • Joroisten koulukeskus
 • 040 676 4885
 • koulu.laitoshuoltajatjoroinen.fi
 • Laitoshuoltajat
 • Joroisten terveyskeskus
 • 040 510 9149
 • tk.laitoshuoltajatjoroinen.fi

Ruokapalvelut:

Ruokapalvelut tarjoavat kahdessa tuotantokeittiössä; Joroisten koulukeskus ja Kuvansin koulu, laadukasta ja monipuolista ateriapalvelua asiakkaillemme. Kunnan eri toimipaikoissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja lasten ryhmäkodeissa ruokailee koulupäivisin n. 850 asiakasta.

Ruokapalvelut valmistavat asiakkaiden tilaamat ateriat huomioiden mm. ravitsemukselliset vaateet ja eri asiakasryhmien ravitsemussuositukset, erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankintaketjun sekä toimintaan varatun määrärahan.

Ruokapalvelun tavoitteena on tarjota laadukkaita, terveellisiä ja kustannustehokkaita ateriapalveluja eri asiakasryhmien tarpeisiin. Kaikki toiminta, aivan ruokalistojen suunnittelusta, raaka-aineiden valinnasta itse toteutukseen tähtää siihen, että ruoka on ravitsevaa ja monipuolista, ruokahalua herättävää ja hyvän makuista.

Kouluruokadiplomi

Kouluruokadiplomi

Kuvansin koulun ruokapalvelulle on myönnetty v.2014 ja v.2017 kouluruokadiplomi. Diplomi on osoitus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävästä kouluruokatoiminnasta. Sen saamisen tavoitteena on kouluruokailun ja sen tekijöiden arvostamisen lisääminen, sekä kouluruokailun nostaminen osaksi koko koulun yhteistä toimintaa.

Yhteystiedot:

Linkki liitteisiin:

Koulukeskuksen ja Kuvansin koulun keittiön ruokalista
Lomake: Erityisruokavalioiden ilmoittaminen

(25.8 ML)