Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja estää ympäristön pilaantumista. Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan toimimalla lupa- ja valvontaviranomaisena eri lakien määräämissä tehtävissä, osallistua kuntaa koskevaan maankäytön ja ympäristön suunnitteluun ja ohjaukseen, antaa lausuntoja toimialaa koskevissa asioissa ja osallistua asiantuntijana kuntaa koskeviin erillisprojekteihin.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee mm. seuraavat lupa-asiat: ympäristöluvat, maastoliikennelain mukaiset luvat, ilmoitukset lyhytaikaisesta häiritsevästä melusta, maa-aineslain mukaiset luvat ja toimialaan yleisesti liittyvät rekisteröinnit ja ilmoitukset.

Lisätietoa ympäristönsuojelusta, lupa-asioista, ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista sekä tarvittavat lomakkeet löydät Keski-Savon ympäristötoimen sivuilta.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainesmaksut ja taksa

Lisätietoja:

  • Ympäristösihteeri
  • Marika Limatius
  • Keski-Savon ympäristötoimi
  • 040 673 8488
  • marika.limatiusleppavirta.fi