Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelun tehtävänä on vähentää ympäristöön kohdistuvaa kuormitusta ja estää ympäristön pilaantumista. Tavoitteena on vaikuttaa positiivisesti ympäristön tilaan toimimalla lupa- ja valvontaviranomaisena eri lakien määräämissä tehtävissä, osallistua kuntaa koskevaan maankäytön ja ympäristön suunnitteluun ja ohjaukseen, antaa lausuntoja toimialaa koskevissa asioissa ja osallistua asiantuntijana kuntaa koskeviin erillisprojekteihin.

Ympäristönsuojeluviranomainen käsittelee mm. seuraavat lupa-asiat: ympäristöluvat, maastoliikennelain mukaiset luvat, ilmoitukset lyhytaikaisesta häiritsevästä melusta, maa-aineslain mukaiset luvat ja toimialaan yleisesti liittyvät rekisteröinnit ja ilmoitukset.

Lisätietoa ympäristönsuojelusta, lupa-asioista, ympäristönsuojeluviranomaisen taksoista sekä tarvittavat lomakkeet löydät Keski-Savon ympäristötoimen sivuilta.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa

Maa-ainesmaksut ja taksa

Lisätietoja:


Omavesihanke - puolueetonta neuvontaa jätevesiasioissa Heinäveden, Joroisten ja Pieksämäen alueilla.

Omavesi-hanke on tiedotus- ja neuvontahanke, joka tarjoaa puolueetonta ja maksutonta jätevesineuvontaa Etelä-Savon alueella 31.10.2019 saakka.

Hankkeen rahoittaa ympäristöministeriö ja rahoituksen hankkeelle on myöntänyt Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Mikkelin seudun ympäristöpalvelut ja hankkeelle nimetty ohjausryhmä valvoo sekä ohjaa hankesuunnitelman mukaista toteutumista. 

Jätevesineuvoja
Päivi Karhunen
puh. 050 311 7135
paivi.karhunen@mikkeli.fi 

Lisätietoa hankkeesta ja alueellisesta jätevesineuvonnasta: https://www.mikkeli.fi/sisalto/palvelut/ymparisto/ymparistonsuojelu/haja-asutuksen-jatevedet/omavesi-hanke