Poliisi

Poliisi (www.poliisi.fi)

Poliisin asiointipisteen palveluvalikoima

Arpajaiset ja rahankeräykset

* Arvauskilpailun toimeenpanoa koskeva ilmoitus
* Voittajan ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa
* Eräitä peliautomaatteja ja pelilaitteita koskeva lupa
* Rahankeräyslupa
* Tavara-arpajaislupa
* Arvonnan tuloksen ilmoittamisesta poikkeamiseen annettava lupa
* Tavaravoittoautomaattilupa
 
Ilmoitukset
* Majoitus- ja ravitsemustoiminnasta annetun lain 4 §:n mukainen ilmoitus

Avustavia asiakaspalvelutehtäviä edellä mainittuihin palveluihin liittyen sekä hakemuksen ja liitteiden vastaanottaminen, yleinen neuvonta vakiopalveluvalikoimaan kuuluvissa asioissa sekä maksun periminen.

Muut suoritteet
* Ajanvarauksen tekeminen poliisille
* Poliisin sähköisten verkkopalvelujen käytön tuki