Joroisten TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Varkauden seudun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalveluverkosto aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Varkauden seudun TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Monialaisessa yhteispalvelussa kunta, TE-toimisto ja Kela suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa olemassa olevista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista sellaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin ja edistää parhaiten hänen työllistymistään. 

TYP -laissa määritellyt asiakasryhmät ohjataan palveluun, mikäli työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kela arvioi asiakkaalla olevan työllistymisen näkökulmasta monialaisen yhteistyön tarpeen, kun työtön on:

1. saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella;

2. täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta;

3. alle 25-vuotias ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Asiakkuus alkaa kartoitusjaksolla. Jakson aikana asiakkaan kanssa selvitetään hänen ammatillista osaamistaan, työllistymiseen vaikuttavaa sosiaalista tilannetta, terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan hänen palvelutarpeitaan vastaava monialainen työllistymissuunnitelma, jossa eri rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuus, joka parhaalla mahdollisella tavalla edistää hänen työllistymistään tai koulutukseen pääsyä. Suunnitelmassa sovitaan myös työllistymissuunnitelman toteutuksen seurannasta. 


YHTEYSTIEDOT

Hedman Pia, TYP-koordinaattori; p. 044 444 2505, pia.hedman@varkaus.fi 
Laukkanen Satu, TYP-sosiaaliohjaaja; p. 044 444 2436, satu.laukkanen@varkaus.fi
Hänninen Päivi/Huttunen Aila, sairaanhoitaja/th; p. 017 579 6999, paivi.hanninen@varkaus.fi/aila.huttunen@varkaus.fi

Etelä-Savon TE-toimisto

Yhteydenotto TE-toimistoon www.te-palvelut.fi Oma asiointi-palvelussa
Opastusverkkopalveluihin ja tietoa TE-palveluista, Etelä-Savon TE-palvelut/Henkilöasiakkaat
puh.0295 044 010

sähköposti: kirjaamo.etela-savo@te-toimisto.fi

Asiakirjat osoitteella:
Etelä-Savon Savon TE-toimisto, Pieksämäen toimipaikka, Savontie 20, 76100 Pieksämäki

Etelä-Savon TE-palvelut ajankohtaiset www.te-palvelut.fi/etela-savo 


KELA

Palvelunumerot ma-pe klo 8-18
Asumisen tuet              020 692 201
Kuntoutus                     020 692 205
Työttömyysajan tuet    020 692 210
Sairastaminen              020 692 204

Muut palvelunumerot  www.kela.fi/palvelunumerot 
Kela-asioita voit hoitaa kätevästi myös verkossa osoitteessa www.kela.fi/asiointi 
Tarvittaessa voit varata myös puhelinajan tai käyntiajan toimistoon osoitteessa www.kela.fi/ajanvaraus


ASIOINTI VAIN AJANVARAUKSELLA.
 

Käyntiosoite: Mutalantie 1, 79600 Joroinen