Joroisten TYP

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Varkauden seudun työllistymistä edistävä monialainen yhteispalveluverkosto aloitti toimintansa vuoden 2016 alussa. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia julkisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Varkauden seudun TYP:n toiminta-alueeseen kuuluvat Heinävesi, Joroinen, Leppävirta ja Varkaus.

Monialaisessa yhteispalvelussa kunta, TE-toimisto ja Kela suunnittelevat yhdessä asiakkaan kanssa olemassa olevista työvoima-, sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluista sellaisen palvelukokonaisuuden, joka vastaa asiakkaan palvelutarpeisiin ja edistää parhaiten hänen työllistymistään. 

TYP -laissa määritellyt asiakasryhmät ohjataan palveluun, mikäli työ- ja elinkeinotoimisto, kunta tai Kela arvioi asiakkaalla olevan työllistymisen näkökulmasta monialaisen yhteistyön tarpeen, kun työtön on:

1. saanut työmarkkinatukea vähintään 300 päivää työttömyyden perusteella;

2. täyttänyt 25 vuotta ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti työtön yhtäjaksoisesti 12 kuukautta;

3. alle 25-vuotias ja hän on ollut julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain mukaisesti työtön yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta.

Asiakkuus alkaa kartoitusjaksolla. Jakson aikana asiakkaan kanssa selvitetään hänen ammatillista osaamistaan, työllistymiseen vaikuttavaa sosiaalista tilannetta, terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä. Tämän jälkeen asiakkaan kanssa laaditaan hänen palvelutarpeitaan vastaava monialainen työllistymissuunnitelma, jossa eri rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa palvelukokonaisuus, joka parhaalla mahdollisella tavalla edistää hänen työllistymistään tai koulutukseen pääsyä. Suunnitelmassa sovitaan myös työllistymissuunnitelman toteutuksen seurannasta. 

Yhteystiedot

 

(28.8.2020 SK)