Suoraan sisältöön

Kotihoidon maksut ja kohtuullistaminen

Kotihoidon maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja perusturvan yhteislautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Kotihoidon maksua tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa aina silloin, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa tai tuloissa tapahtuu muutoksia.

Säännöllistä kotihoidon palvelumaksua määriteltäessä tulona otetaan huomioon asiakasmaksulain (1201/2020) mukaan perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausitulot) sekä veroista vapaat tulot. Tehostetun palveluasumisen osalta tuloina otetaan huomioon nettotulot asiakasmaksulaissa olevine vähennyksineen. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Omaishoidontuki ja eläkkeensaajan hoitotuki otetaan huomioon tuloina. Metsätuloina otetaan huomioon metsän laskennallinen tuotto asiakasmaksulaissa määritellyn mukaisesti.

Säännöllisen kotihoidon maksutaulukko

Perusturvalautakunnan hyväksymät asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen

Kotihoidon laskuri

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen

Yhteydenotot

  • Toimistosihteeri
  • Riitta Pennanen
  • Arkisin (ma-pe) 8-15
  • 040 866 7864
  • riitta.pennanenvarkaus.fi

Asiakasmaksujen kohtuullistaminen

 

Design by Digitaali