Suoraan sisältöön

Kotihoidon maksut ja hakeminen

Kotihoidon maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja perusturvan yhteislautakunnan vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen maksua tarkistetaan vuosittain ja tarvittaessa aina silloin, kun hoito- ja palvelusuunnitelmassa tai tuloissa tapahtuu muutoksia.

Säännöllisen kotihoidon kuukausimaksutaulukko 1.1.2020.

Hlö

Tuloraja

Tuettu 1

Tuettu 2

Tuettu 3

Valvottu 1

Valvottu 2

Valvottu 3

Tehostettu

 

€/kk *

1-5 h/kk

6-11h/kk

12-19h/kk

20-29h/kk

30-39h/kk

40-49h/kk

50h>/kk-

   

%

%

%

%

%

%

%

1

588

12

16

20

25

30

33

35

2

1084

10

13

15

17

19

21

22

3

1701

7

9

11

13

15

17

18

4

2103

5

7

10

11

13

14

15

5

2546

4

5

7

9

11

12

13

6

2924

3

4

7

8

9

10

11

* asiakasmaksuasetuksen edellyttämä tuloraja, Vpn 7.11.2019 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen 3 ja 33:n muuttamisesta.

Virtuaalihoitoasiakkaan osalta maksu on -10% säännöllisen kotihoidon kk-maksusta.

** asiakasmaksuasetuksen määräämä enimmäisprosentti

Säännöllistä kotihoidon palvelumaksua määriteltäessä tulona otetaan huomioon asiakasmaksuasetuksen 27 § mukaan perheen veronalaiset ansio- ja pääomatulot (bruttokuukausitulot) sekä veroista vapaat tulot. Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo. Tulot ilmoitetaan bruttotuloina. Omaishoidontuki ja eläkkeensaajanhoitotuki otetaan huomioon tuloina. Metsätuloina (asiakasmaksuasetus 28 a §) otetaan huomioon varallisuusveroa varten määritelty metsän puhdas tuotto.

Tilapäinen kotisairaanhoidon maksu on 12,00€/käynti.

 

Design by Digitaali