Suoraan sisältöön

SAS-toiminta

Pitkäaikaiselle hoivapaikalle asiakkaiden sijoittaminen tapahtuu hakemusten perusteella. Hoivapaikkaan sijoittamisesta päättää Joroisissa SAS-työryhmä.

Valviran ohjeen (8/2013) mukaan odotusajat tulee julkaista siten, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Joroisissa ilmoituspaikkoina ovat kunnantalon ilmoitustaulu, terveyskeskus ja kotihoidon ilmoitustaulut sekä nettisivut.

Ajalla 1.1.-30.06.2020 hoivapaikkahakemuksia saapui 17 kappaletta. Keskimääräinen odotusaika oli 11 vuorokautta.

Omaishoidon tuen hakemuksia ajalla 1.1.-30.06.2020 tuli omaishoitoon yli 65-vuotiaiden osalta Joroisissa neljä. Asiakas sai päätöksen tuesta 40 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Design by Digitaali