Suoraan sisältöön

SAS-toiminta

Asiakkaiden sijoittaminen hoitopaikkaan tapahtuu hakemusten perusteella. Hoivapaikkaan sijoittamisesta päättää Varkaus-Joroinen yhteistoiminta-alueen SAS-työryhmä.

Valviran ohjeen (8/2013) mukaan odotusajat tulee julkaista siten, että iäkkäillä henkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus tietojen saamiseen.

Joroisissa ilmoituspaikkoina ovat kunnantalon ilmoitustaulu, terveyskeskus ja kotihoidon ilmoitustaulut sekä nettisivut.

Ajalla 1.7.-31.12.2021 hoivapaikkahakemuksia saapui 20 kappaletta. Keskimääräinen odotusaika oli 13 vuorokautta.

Omaishoidon tuen hakemuksia ajalla 1.7.-31.12.2021 tuli omaishoitoon yli 65-vuotiaiden osalta Joroisissa 10 kappaletta. Asiakas sai päätöksen tuesta 34 vuorokauden sisällä hakemuksen saapumisesta.

Design by Digitaali