Suoraan sisältöön

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto varmistaa ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet kunnassa.

Vanhusneuvostolla on mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön elämän ja palvelujen kannalta. Vanhusneuvosto on otettava mukaan ikääntyneen väestön tukemiseksi laadittavan suunnitelman valmisteluun ja palvelujen riittävyyden arviointiin.

Joroisten vanhusneuvosto on toiminut itsenäisenä neuvostona vuodesta 2013 alkaen.

Joroisten vanhusneuvoston kokoonpano

  • 4 edustajaa järjestöistä
  • 2 edustajaa kunnan luottamushenkilöistä
  • 1 asiantuntijaedustaja
  • 1 sihteeri 

Neuvoston sihteerinä on toiminut Joroisten kotihoidon palveluohjaaja, joka on samalla vastannut kokousten edellyttämistä järjestelyistä. Sihteeri ei ole neuvoston varsinainen jäsen.

Yhteystiedot

Design by Digitaali