Suoraan sisältöön

Lastensuojelu

Lastensuojelun asiakkuus on tarpeen, jos lapsen terveys tai kehitys vaarantuu ja tarvitaan lastensuojelulain mukaisia tukitoimia. Keskeisenä tehtävänä on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun.

Lastensuojelun asiakkuudessa lapsi saa oman vastuusosiaalityöntekijän ja tukitoimina voidaan järjestää sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen lisäksi:

  • tukea lapsen ja perheen ongelmatilanteen selvittämiseen
  • taloudellista tukea
  • tehostettua perhetyötä
  • lapsen ja hänen perheenjäsentensä kuntoutumista tukevia hoitoja terapiapalveluja
  • lapsen tai perheen sijoittamista kodin ulkopuolelle

Palveluilla tuetaan lasten huoltajia heidän kasvatustyössään ja toteutetaan lapsi- ja perhekohtaista lastensuojelua.

Lastensuojeluilmoitus

Kuka tahansa voi tehdä sosiaalityöntekijälle lastensuojeluilmoituksen havaitessaan, että lapsen hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä. Ilmoituksen voi tehdä ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai täyttämällä lomakkeen lastensuojeluilmoitus (pdf) ja toimittamalla sen Joroisten sosiaalityön yksikköön, osoite Sairaalatie 1, 79600 Joroinen.

Yhteystiedot

Sosiaalityöntekijä
Teija Lipsanen puh. 040 5820 493
teija.lipsanen(at)pshyvinvointialue.fi


Kiireellisissä asioissa ota yhteys hätäkeskukseen numero 112.

 

 

Design by Digitaali