Suoraan sisältöön

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Terveydenhuolto

Terveydenhoitaja on oppilaiden ja opiskelijoiden tukena.

Terveydenhoitajan tehtäviin kuuluu:

 • opiskelijan terveydentilan seuraaminen ja edistäminen, joka toteutetaan terveystarkastusten sekä terveysneuvonnan ja ohjauksen keinoin
 • erityisen tuen tarpeen tunnistaminen ja tuen järjestäminen
 • vanhempien kasvatustehtävän tukeminen
 • ohjaus tarvittaessa terveydentilan selvittämistä varten erikoislääkärin tekemiin tutkimuksiin
 • toimii omatyöntekijänä.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain. Laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. luokalla. Lisätietoa terveystarkastuksista

Tavoitat terveydenhoitajan

 • Maanantai-torstai: Joroisten yhtenäiskoulu (Pikkukoulu Hyrrä, Opintie 4)
 • Perjantai: Kuvansin koulu (Kuvansintie 6)

Koulukuraattori

Koulukuraattori auttaa ja tukee oppilaita koulunkäynnin onnistumiseksi. Hän on henkisen ja sosiaalisen kasvun sekä jaksamisen tukihenkilö koulussa. Koulukuraattorin kanssa voi miettiä mm. ratkaisuja, jos kouluvuoden aikana oppilaalla ilmenee vaikeuksia:

Opiskeluun ja koulunkäymiseen liittyvissä asioissa

 • opiskelumotivaatio on kadoksissa
 • kiusataan tai lapsi on mukana kiusaamassa
 • on koulunkäyntiin liittyviä pelkoja, poissaoloja koulusta
 • koulun tai luokan vaihtumisesta syntyy ongelmia
 • yhteistyössä koulun kanssa on pulmia

Kotiin ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä asioissa

 • kotiasiat vaivaavat mieltä (perheessä riitoja, taloudellisia vaikeuksia tms.)
 • on surua, murhetta, ahdistusta tai henkisen jaksamisen ongelmia
 • on yksinäisyyttä, syrjään vetäytymistä/-jäämistä
 • kaveri- tai muissa ihmissuhteissa on vaikeuksia
 • joutuu näkemään tai kokemaan henkistä ja fyysistä väkivaltaa

Vapaa-aikaa ja harrastuksiin liittyvissä asioissa

 • harrastuksen ja koulunkäynnin yhteensovittamisessa on ongelmaa tai pitäisi löytää uusi harrastus.

Oppilas voi hakeutua oma-aloitteisesti keskustelemaan tai ohjautua vanhemman, opettajan, terveydenhoitajan tai jonkun muun henkilön suosittelemana koulukuraattorille.

Koulupsyykkari

Koulupsyykkari toimii kouluyhteisössä

 • antaen matalalla kynnyksellä ennalta ehkäiseviä mielenterveyspalveluita ja lähitukea nuorille
 • painopiste on varhaisessa tuessa ja nopeassa avussa

Koulupsykologi

Psykologi toimii Joroisissa terveyskeskus- ja koulupsykologin tehtävissä. Hän on käytettävissä 0-17 -vuotiaiden lasten ja nuorten oppimiseen, kehitykseen, tunne-elämään ja käytökseen liittyvien pulmien selvittelyssä ja tukemisessa.

Yhteyttä voi ottaa, kun huolta on esimerkiksi lapsen oppimisesta tai käytöksestä, tai kun nuori oireilee, perheessä on vaikea tilanne tai oma vanhemmuus mietityttää. Psykologi on käytettävissä myös konsultatiivisena tukena lasten ja perheiden kanssa toimiville.

Psykologin palveluista voi kysyä koulupsyykkarilta.

Lisää aiheesta

Yhteystiedot

 • Terveydenhoitaja
 • Kirsi Memonen
 • Voit ottaa yhteyttä myös Wilman kautta
 • 040 749 4857
 • kirsi.memonenpshyvinvointialue.fi
   

 • Koulukuraattori
 • Henna Heiskanen
 • Opintie 4
 • 79600 Joroinen
 • 040 544 9030
 • henna.heiskanenpshyvinvointialue.fi
     

 • Koulupsyykkari
 • Sirpa Henttinen
 • Opintie 4
 • 79600 Joroinen
 • 044 444 2404
 • sirpa.henttinenpshyvinvointialue.fi
 

 • Psykologi
 • Aki Vainikainen
 • 044 7183206
 • aki.vainikainenpshyvinvointialue.fi

                                           

Design by Digitaali